Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Η βιοϊονομία και μια μελλοντική Βιοβιομηχανία Βιομηχανίας Τροφίμων και Γεωργίας: Πώς μπορούν οι εργατικές οργανώσεις να διαμορφώσουν την αλλαγή;

Ιστορικό και στόχοι Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων τροφίμων, γεωργίας και τουρισμού, EFFAT, είναι μια ενιαία ομπρέλα οργάνωση που εξυπηρετεί συνδικάτα σε όλη την αλυσίδα επεξεργασίας τροφίμων στην Ευρώπη, "από το χωράφι στο τραπέζι". Οι 120 εθνικοί μας οργανισμοί ...

Νέα επαγγέλματα και επαγγελματικές σταδιοδρομίες στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών: Παροχή υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων στην ψηφιακή οικονομία

Εφαρμογή EFFAT FoodDrinkEurope VP / 2017/001/0004 Νέα επαγγέλματα και πορεία σταδιοδρομίας στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών: Παροχή δεξιοτήτων βιομηχανίας τροφίμων υψηλού επιπέδου στην ψηφιακή οικονομία Το έργο θα βασιστεί στα αποτελέσματα ενός προηγούμενου έργου που χρηματοδοτείται από την ΕΕ όπου ...