Εφαρμογή EFFAT FoodDrinkEurope VP / 2017/001/0004 Νέα επαγγέλματα και πορεία σταδιοδρομίας στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών: Παροχή δεξιοτήτων βιομηχανίας τροφίμων υψηλού επιπέδου στην ψηφιακή οικονομία Το έργο θα βασιστεί στα αποτελέσματα ενός προηγούμενου έργου που χρηματοδοτείται από την ΕΕ όπου ...