Φαγητό

Το EFFAT αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα περισσότερων από 4.5 εκατομμυρίων εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη στον τομέα των τροφίμων και ποτών. Ως ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, αυτός είναι ένας βασικός τομέας της ΕΕ όσον αφορά το εργατικό δυναμικό, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η αποστολή EFFAT είναι να καταπολεμήσει το κοινωνικό ντάμπινγκ και να επιτύχει δίκαιες αμοιβές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Μέσω της ενεργού συμμετοχής του στον κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το EFFAT διαπραγματεύεται συμφωνίες με ευρωπαϊκές οργανώσεις εργοδοτών που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών των εργαζομένων

Πολιτικός Γραμματέας: Wiebke Warneck - w.warneck@effat.org
Πρόεδρος: Ole Whelast (NNF, Δανία)
Αντιπρόεδροι: Sophie Serrurier (FGTB HORVAL, Βέλγιο) & Sebastian Serena (UGT-FICA, Ισπανία)

#MeatTheStandards: Τα συνδικάτα στην Ευρώπη συνεργάζονται για να δώσουν αξιοπρέπεια στους εργαζόμενους στον τομέα του κρέατος

#MeatTheStandards: Τα συνδικάτα στην Ευρώπη συνεργάζονται για να δώσουν αξιοπρέπεια στους εργαζόμενους στον τομέα του κρέατος

Βιέννη, 13 Ιουνίου 2022: Σήμερα η EFFAT και η IUF εγκαινιάζουν το #MeatTheStandards: Μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την επείγουσα ανάγκη για έναν δικαιότερο τομέα του κρέατος στην Ευρώπη μέσω: αύξησης των μελών στα συνδικάτα και εκπροσώπησης στο χώρο εργασίας στον τομέα βελτίωσης των αμοιβών...

Εξω τώρα! – Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της EU Sugar

Εξω τώρα! – Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της EU Sugar

Η EFFAT και οι Ευρωπαίοι Παραγωγοί Ζάχαρης (CEFS), δημοσίευσαν τη Δέκατη έκτη Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΕ για τη ζάχαρη ως αποτέλεσμα της κοινής δέσμευσης για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του τομέα της ζάχαρης. Καθώς η έκθεση καλύπτει τα έτη 2020 και 2021, το επίκεντρο της...

Η EFFAT δημοσιεύει την τελική έκθεση για το κοινό έργο EFFAT-CEFS «Μια μετασχηματίζοντας ευρωπαϊκή βιομηχανία ζάχαρης»

Η EFFAT δημοσιεύει την τελική έκθεση για το κοινό έργο EFFAT-CEFS «Μια μετασχηματίζοντας ευρωπαϊκή βιομηχανία ζάχαρης»

Το κοινό έργο EFFAT-CEFS Sugar «Μια μεταμορφωτική ευρωπαϊκή βιομηχανία ζάχαρης. Νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας σε μια ανταγωνιστική, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία» που αντιμετωπίζει το μέλλον των θέσεων εργασίας στον τομέα της ζάχαρης της ΕΕ, το πράσινο της οικονομίας και την κινητικότητα της εργασίας εντός της ΕΕ και...

EWC που δημιουργήθηκε στο Intersnack

EWC που δημιουργήθηκε στο Intersnack

Η EFFAT συνέβαλε στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργασίας (EWC) στο Intersnack Group. Το EWC θα διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι της ομάδας που προέρχονται από 20 διαφορετικά κράτη μέλη θα ενημερώνονται και θα συμβουλεύονται τη διοίκηση για οικονομικά, κοινωνικά...

Μια μεταβαλλόμενη ευρωπαϊκή βιομηχανία ζάχαρης. Νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας σε έναν ανταγωνιστικό, καινοτόμο και βιώσιμο κλάδο

Μια μεταβαλλόμενη ευρωπαϊκή βιομηχανία ζάχαρης. Νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας σε έναν ανταγωνιστικό, καινοτόμο και βιώσιμο κλάδο

Από το τέλος της περιόδου ποσόστωσης το 2017, ο τομέας της ζάχαρης από τεύτλα της ΕΕ έχει περάσει μια σημαντική μεταβατική περίοδο, με τις χαμηλές τιμές ζάχαρης να οδηγούν στο κλείσιμο των εργοστασίων. Η επανεξέταση του μέλλοντος της βιομηχανίας ήταν ο στόχος μιας EFFAT (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τροφίμων,...

#Farm2Fork Strategy: Το EP επιβεβαιώνει το φιλόδοξο όραμα. Ο σεβασμός των εργαζομένων και η προστασία των θέσεων εργασίας είναι το κλειδί για την επίτευξη μιας βιώσιμης μετάβασης των συστημάτων διατροφής μας

#Farm2Fork Strategy: Το EP επιβεβαιώνει το φιλόδοξο όραμα. Ο σεβασμός των εργαζομένων και η προστασία των θέσεων εργασίας είναι το κλειδί για την επίτευξη μιας βιώσιμης μετάβασης των συστημάτων διατροφής μας

Το EFFAT επικροτεί την έγκριση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έκθεση INI σχετικά με τη στρατηγική Farm to Fork. Με ισχυρή πλειοψηφία (+452 - 170 και 76 αποχές), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέβαλε τα αιτήματά του σχετικά με τη στρατηγική Farm to Fork, δίνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ...

Κώδικας δεοντολογίας F2F: Ένας κώδικας για επιχειρήσεις, γραμμένος από επιχειρήσεις με μηδενική δέσμευση για κοινωνικό διάλογο και συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Κώδικας δεοντολογίας F2F: Ένας κώδικας για επιχειρήσεις, γραμμένος από επιχειρήσεις με μηδενική δέσμευση για κοινωνικό διάλογο και συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2021 - Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τον Κώδικα Συμπεριφοράς για Υπεύθυνες Επιχειρήσεις και Πρακτικές Μάρκετινγκ στο πλαίσιο της στρατηγικής Farm to Fork (F2F), αναφερόμενος στο τμήμα επεξεργασίας της τροφικής αλυσίδας. Το EFFAT λυπάται πάρα πολύ για το γεγονός ότι ...

Το EFFAT υιοθετεί θέση για ένα νέο όραμα για την κινητικότητα των εργαζομένων

Το EFFAT υιοθετεί θέση για ένα νέο όραμα για την κινητικότητα των εργαζομένων

Την 1η Ιουνίου 2021, η EFFAT πραγματοποίησε τη δεύτερη και πολύ συμμετέχουσα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του έτους. Κατά τη διάρκεια μιας εποικοδομητικής, ολοήμερης συζήτησης με συνεργάτες, η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε έγγραφο θέσης EFFAT σχετικά με την κινητικότητα και τη μετανάστευση εργασίας (EN) Τομείς EFFAT ...

Η NGG εξασφαλίζει αύξηση μισθών για 160.000 Γερμανούς εργάτες κρέατος

Η NGG εξασφαλίζει αύξηση μισθών για 160.000 Γερμανούς εργάτες κρέατος

Μετά από εβδομάδες κινητοποίησης και περισσότερες από 20 απεργίες, η NGG κατάφερε να επαναφέρει τις οργανώσεις εργοδοτών στη γερμανική βιομηχανία κρέατος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αυξάνοντας παράλληλα τη συμμετοχή των συνδικαλιστών. Τα συνδικάτα και οι εργοδότες συμφώνησαν σε έναν εθνικό ελάχιστο μισθό, ...

Ένα επίκεντρο των εργαζομένων στην τροφική αλυσίδα: ETUI HesaMag # 23 έξω σήμερα

Ένα επίκεντρο των εργαζομένων στην τροφική αλυσίδα: ETUI HesaMag # 23 έξω σήμερα

Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο (ETUI), σε συνεργασία με το EFFAT, κυκλοφόρησε το τελευταίο HesaMag # 23, την έκδοση ETUI για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, που κυκλοφόρησε δύο φορές το χρόνο, στα Αγγλικά και στα Γαλλικά. Αυτή η έκδοση προσφέρει μια εικόνα για την καθημερινή ζωή ...