Πολιτική απορρήτου για τον ιστότοπο

Γαλλική έκδοση

1. Εισαγωγή

Το EFFAT (εφεξής «εμείς») αποδίδει μεγάλη σημασία στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής. Γι 'αυτό λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα επεξεργαζόμαστε σε αυστηρή συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί απορρήτου, με πλήρη διαφάνεια.

Σκοπός αυτής της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι να σας ενημερώσουμε, με τον πληρέστερο και απλούστερο τρόπο, για το πώς αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τον ιστοτόπο μας, συμμετέχουμε σε μια εκδήλωση που διοργανώνουμε ή όταν επικοινωνείτε με οποιονδήποτε τρόπο.

Διαβάστε το παρόν έγγραφο στο σύνολό του για να γνωρίζετε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και πώς τα συλλέγουμε, τους σκοπούς για τους οποίους το χρησιμοποιούμε, τους ανθρώπους στους οποίους μπορούμε να το μεταφέρουμε, το χρονικό διάστημα που κρατείται και πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτά τα δεδομένα.

Το EFFAT είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με τα οποία μας παρέχετε.

2. Ποια δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και πώς συλλέγουμε αυτά;

Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή κοινωνικών μέσων ή όταν συμμετέχετε σε μία από τις εκδηλώσεις μας, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς:

• Δεδομένα που παρέχονται εθελοντικά από εσάς: συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τα οποία μας παρέχετε μόνοι σας μέσω της ιστοσελίδας μας ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας με άλλα μέσα, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, online φόρμα, επιστολή ή τηλεφωνική κλήση.

Κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεών μας με εσάς, συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Στοιχεία αναγνώρισης (π.χ. επώνυμο και όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση IP κ.λπ.). Επαγγελματικά δεδομένα (π.χ. οργανισμός για τον οποίο εργάζεστε, επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.). Δημογραφικά στοιχεία (π.χ. ηλικία, φύλο, εθνικότητα, γλώσσα). Πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των τροφίμων (π.χ. χορτοφαγικά γεύματα, τροφικές αλλεργίες κ.λπ.).
 • Τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω cookies όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας: ο ιστότοπος EFFAT χρησιμοποιεί cookies που συλλέγουν δεδομένα σχετικά με την περιήγησή σας και τη χρήση του ιστότοπού μας.
 • Τα δεδομένα που συλλέγουμε όταν συμμετέχετε σε μία από τις εκδηλώσεις μας: όταν παρακολουθείτε μια εκδήλωση που διοργανώνεται από το EFFAT, ενδέχεται να τραβήξουμε φωτογραφίες ή βίντεο στα οποία εμφανίζεστε.

 

3. Γιατί και από ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για διάφορους σκοπούς, τους οποίους αναλύουμε παρακάτω. Για κάθε εργασία επεξεργασίας, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο δεδομένα σχετικά με τον συγκεκριμένο σκοπό. Συλλέγουμε τα δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Επεξεργασία του αιτήματός σας: όταν μας στείλετε ένα αίτημα και μοιραστείτε τα στοιχεία σας μαζί μας για αυτό το σκοπό, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να απαντήσουμε. Σύμφωνα με την προστασία των δεδομένων, έχουμε έννομο συμφέρον να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 • Αποστολή ενημερωτικών δελτίων: όταν εγγραφείτε σε ενημερωτικά δελτία EFFAT, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή ορισμένων δεδομένων - το επώνυμό σας, το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας - για να σας στείλουμε αυτά τα ενημερωτικά δελτία. Αν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω του συνδέσμου που ενσωματώνεται απευθείας στο ενημερωτικό δελτίο.
 • Διαχείριση συμβάντων: Όταν εγγραφείτε και συμμετέχετε σε ένα από τα γεγονότα που οργανώνουμε, επεξεργαζόμαστε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο ενδιαφέρον μας για τη διαχείριση / οργάνωση των εκδηλώσεων μας. Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σε αυτό το πλαίσιο για: § Διαχείριση και καταγραφή των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις μας. § Επικοινωνήστε μαζί σας σχετικά με την εκδήλωση που παρακολουθείτε. § Εκτελέστε στατιστική ανάλυση των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις μας. § Να σας παρέχουμε ένα γεύμα που ταιριάζει στις προτιμήσεις σας. § Κάντε φωτογραφίες και βίντεο στα οποία μπορείτε να εμφανίζεστε στο παρασκήνιο για να προωθήσετε την εκδήλωση και τις μελλοντικές εκδόσεις και να τα δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα μας, στο intranet και στα κοινωνικά μέσα. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αφαίρεση αυτών των φωτογραφιών. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στέλνοντας ένα e-mail στο effat@effat.org με το επώνυμό σας, το όνομα και τον τίτλο του συγκεκριμένου γεγονότος, καθώς και μια σαφή περιγραφή της φωτογραφίας ή του βίντεο που θέλετε να καταργήσετε.

4. Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς που περιορίζονται αυστηρά στις υπηρεσίες της EFFAT, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας στον οργανισμό μας και δεν τα κοινοποιούμε σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς.

5. Πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τη νόμιμη προθεσμία παραγραφής και σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη περίοδο διατήρησης που ενδέχεται να απαιτείται από το νόμο. Εάν ο νόμος δεν προβλέπει συγκεκριμένη περίοδο διατήρησης, προσδιορίζουμε την περίοδο βάσει του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα. Δεν διατηρούμε τα δεδομένα σας περισσότερο από ό, τι είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτής της λειτουργίας. Τέλος, δεδομένου ότι τα δεδομένα σας συλλέγονται με βάση τη συγκατάθεσή σας, θα σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

6. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, έχουμε θεσπίσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απώλειας, καταστροφής, κακής χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψης των δεδομένων σας. Για παράδειγμα:

 • Έχουμε επιλέξει και αναπτύξει εφαρμογές υπολογιστών καλής ποιότητας, διαμορφωμένες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Χρησιμοποιούμε γενικά αποδεκτά τεχνικά μέτρα που προστατεύουν επαρκώς τα προσωπικά δεδομένα στα συστήματά μας.
 • Διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι προσβάσιμα σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
 • Εκτελούμε περιοδικά αντίγραφα ασφαλείας και αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας σε ασφαλείς διακομιστές.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε, υπό ορισμένες σαφώς καθορισμένες συνθήκες, διαφορετικά δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να έχετε πρόσβαση σε αυτά και να λαμβάνετε αντίγραφα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: αν παρατηρήσετε ότι τα δεδομένα σας είναι ανακριβή ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να τα διορθώσετε.
 • Δικαίωμα διαγραφής ("δικαίωμα λήψης"): σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων σας, οπότε τα δεδομένα σας δεν θα είναι πλέον επεξεργασμένα (αλλά θα διατηρούνται).
 • Δικαίωμα εξαίρεσης: αν και η επεξεργασία των δεδομένων σας θα είναι σύμφωνη με νόμιμο επαγγελματικό συμφέρον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε για ειδικούς, προσωπικούς λόγους ότι δεν προχωρούμε. Ωστόσο, παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι υπό αυτές τις συνθήκες, μπορούμε να σας προσφέρουμε δικαιολογημένη αιτιολόγηση για την επεξεργασία των δεδομένων σας, οπότε θα συνεχίσουμε να το πράττουμε.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: τα δεδομένα με τα οποία μας έχετε παράσχει μπορούν να παραδοθούν σε εσάς ή απευθείας από εμάς σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένη και διαλειτουργική μορφή, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Τα δικαιώματα αυτά είναι δωρεάν και μπορούν να ασκηθούν ανά πάσα στιγμή.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: effat@effat.org

Έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων σε περίπτωση καταγγελίας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή όταν είστε πεπεισμένοι ότι η επεξεργασία αυτή παραβιάζει το νόμο. Σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας για να βρείτε μια λύση.

8. Πώς χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας;

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, τα cookies θα τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που αποστέλλεται από τον διακομιστή μας στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, tablet ή smartphone που αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησής σας και συλλέγει ορισμένα προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP και της γεωγραφικής σας θέσης).

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για λειτουργικούς και αναλυτικούς σκοπούς, και συγκεκριμένα:

 • Αυστηρά απαραίτητα cookies: αυτά είναι cookies περιόδου λειτουργίας που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του ιστότοπού μας, επειδή επιτρέπουν στο χρήστη να περιηγεί στον ιστότοπό μας, να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του και να έχει πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές με πλήρη λειτουργικότητα. Αν αυτά τα cookies είναι απενεργοποιημένα, η χρήση του ιστότοπού σας δεν θα είναι βέλτιστη.
 • Προτιμώμενα cookie: αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσαρμόσετε τον ιστότοπο σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις σας, για παράδειγμα παρακρατώντας την επόμενη επίσκεψή σας στην επιλογή γλώσσας για να κάνετε τη χρήση του site όσο το δυνατόν πιο εύκολη.

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, αν το κάνετε, ο ιστότοπός μας δεν θα λειτουργεί ομαλά για εσάς.

9. Η παρουσία μας στα κοινωνικά δίκτυα

Το EFFAT έχει μια ενεργή σελίδα οργάνωσης στο Facebook και το Twitter. Ο σκοπός αυτών των σελίδων είναι μόνο να ενημερώνονται οι χρήστες σχετικά με τα νέα του EFFAT. Αν μας στείλετε προσωπικά δεδομένα μέσω ενός κοινωνικού δικτύου, τα δεδομένα σας επεξεργάζονται μόνο για να απαντήσουν στην ερώτησή σας ή / και να απαντήσουν στο αίτημά σας.

Επίσης, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι όταν επισκέπτεστε τη σελίδα Facebook ή Twitter, τα cookie συνήθως καθορίζονται από το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο στη συσκευή σας. Αυτά τα cookie καταγράφουν τη συμπεριφορά περιήγησης και τα ενδιαφέροντά σας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και εμπορίας (συγκεκριμένα, στοχοθετημένες διαφημίσεις που υποτίθεται ότι αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντά σας).

Το EFFAT δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τα κοινωνικά δίκτυα, ούτε ελέγχει ούτε επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία του. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από αυτά τα κοινωνικά δίκτυα ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα δεδομένα σας, πρέπει να απευθυνθείτε στα σχετικά κοινωνικά δίκτυα. Δεδομένου ότι μόνο τα κοινωνικά δίκτυα έχουν πρόσβαση και ελέγχουν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της σελίδας της οργάνωσης EFFAT στην αντίστοιχη πλατφόρμα τους, μπορούν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα, συμβουλευτείτε τις δηλώσεις απορρήτου τους ή επικοινωνήστε άμεσα με το σχετικό κοινωνικό δίκτυο:

 • Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
 • Twitter: https://www.twitter.com/en/privacy

10. Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για αλλαγές σε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων;

Αυτή η δήλωση απορρήτου υπόκειται σε αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμβουλεύεστε τακτικά την πιο πρόσφατη online έκδοση αυτής της δήλωσης. Η ημερομηνία των πιο πρόσφατων αλλαγών μπορεί να βρεθεί σε αυτή τη σελίδα.

11. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τα σχόλιά σας σχετικά με αυτή τη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας:

 • Με επιστολή προς την EFFAT, Avenue Louise 130A, 1050 Brussels (χρησιμοποιώντας τον τίτλο «Προστασία δεδομένων»)
 • Με e-mail στο effat@effat.org (με τη γραμμή θέματος «Προστασία δεδομένων»).

 

 

 

Πολιτική Cookies