Ετήσιο συνέδριο EFFAT TNC-EWC

9 Δεκεμβρίου 2020 | Εταιρική εργασία

Παρόλο που η πανδημία COVID-19 μας ανάγκασε να αναδιοργανώσουμε το ετήσιο συνέδριο της ομάδας συντονιστών EFFAT TNC-EWC σε μια διαδικτυακή εκδήλωση, περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνδεθούν στις 10 Νοεμβρίου 2020 για να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές σε ένα ευρύ φάσμα θέματα που είναι περισσότερο από ποτέ στην συνδικαλιστική ατζέντα.

Ο εκθετικός αριθμός αναδιαρθρώσεων που ανακοινώθηκαν από διεθνικές εταιρείες είναι άνευ προηγουμένου, θέτοντας σε κίνδυνο την απασχόληση χιλιάδων εργαζομένων στην Ευρώπη. Περισσότερο από ποτέ, τα εθνικά συνδικάτα και οι ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές ομοσπονδίες πρέπει να συνεργαστούν για να αναπτύξουν μια στρατηγική για την πρόβλεψη του αρνητικού αντίκτυπου που θα έχουν και έχουν ήδη αυτές οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης στο ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό. Οι μαρτυρίες από μέλη του EWC μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών επιβεβαιώνουν αυτήν την τάση με εντυπωσιακά παραδείγματα και καταδεικνύουν ότι οι πολυεθνικές παραβιάζουν σαφώς τα δικαιώματα των εργαζομένων να ενημερώνονται και να ζητούνται διαβουλεύσεις πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη μοίρα των εργαζομένων.

Οι συζητήσεις οδήγησαν στην ανάγκη να ξυπνήσουν τα μυαλά των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για να αναλάβουν την ευθύνη τους για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αναδιάρθρωσης.

Οι συζητήσεις στράφηκαν επίσης στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, όπως το Blockchain, το οποίο είναι εγγενές στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, και πώς τα συνδικάτα και το EWC πρέπει να συμμετέχουν και να επηρεάζουν την ανάπτυξή του, δεδομένης της αυξανόμενης επίδρασης αυτής της τεχνολογίας στους τομείς μας.

Το συνέδριο παρείχε επίσης την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα σχετικά με διάφορα έργα στα οποία εμπλέκεται το EFFAT, όπως το τρέχον ευρωπαϊκό σχέδιο για τον αντίκτυπο των τεχνολογικών εξελίξεων στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, την πρόταση έργου για βραχυπρόθεσμα οικονομικά συμφέροντα και τον αυξανόμενο ρόλο των οικονομικών στους τομείς μας και το έργο συνεργασίας που επιτρέπει καλύτερη κατανόηση του ορισμού της δέουσας επιμέλειας.

Τέλος, οι συνδικαλιστικές απαιτήσεις διατυπώθηκαν ενόψει του Brexit, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου και τη σημασία της διασφάλισης της προστασίας των εργαζομένων μέσω συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου.