Ένα σπίτι αξιοπρέπειας για όλους τους οικιακούς εργαζόμενους στην Ευρώπη που παραδόθηκε στον Επίτροπο Schmit

6 Σεπτεμβρίου 2022 | Οικιακοί Εργάτες

Η EFFAT θέτει τρία αιτήματα για δράση της ΕΕ για τη βελτίωση των συνθηκών των οικιακών εργαζομένων στην Ευρώπη

Οι οικιακοί εργαζόμενοι βρίσκονται συχνά πίσω από τα καθαρισμένα σπίτια μας, τα μαγειρεμένα γεύματα και τη φροντίδα των αγαπημένων μας προσώπων. Διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διασφάλιση ότι μπορούμε να απολαμβάνουμε μια βελτιωμένη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ωστόσο, ενώ τα σπίτια μας είναι καλά φροντισμένα, οι συνθήκες εργασίας τους είναι συχνά άθλιες. Ενώ αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 5% της συνολικής απασχόλησης της ΕΕ-27, συχνά στερούνται αναγνώρισης, αξίας και προστασίας.

Με την ευκαιρία της σημερινής συνάντησης με τον Επίτροπο για την Εργασία και τα Κοινωνικά Δικαιώματα Nicolas Schmit, η EFFAT παρουσίασε το House of Dignity για όλες τις οικιακές βοηθούς στην Ευρώπη, το οποίο περιλαμβάνει τρεις προτεραιότητες της EFFAT για μια συγκεκριμένη και άμεση δράση της ΕΕ, και συγκεκριμένα:

  1. Συμπερίληψη οικιακών βοηθών στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πλαισίου για την υγεία και την ασφάλεια και των επιμέρους οδηγιών της. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διευκρινίσει με επίσημη ανακοίνωση ότι η οδηγία για τον χρόνο εργασίας (2003/88/ΕΚ) εφαρμόζεται στους οικιακούς εργαζόμενους και να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά μη συμμορφούμενων κρατών μελών.
  2. Ωθώντας τα κράτη μέλη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν το C189 της ΔΟΕ για τις οικιακές βοηθούς μέσω ειδικής Σύστασης του Συμβουλίου.
  3. Προώθηση του κοινωνικού διαλόγου στον τομέα των προσωπικών οικιακών υπηρεσιών (PHS).

Στη συνάντηση, η EFFAT εξέτασε επίσης τα ζητήματα του αυξημένου κόστους ζωής που απορρέει από τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Εκφράσαμε την ισχυρή υποστήριξη για την υιοθέτηση επειγόντων μέτρων που αντιμετωπίζουν την κερδοσκοπία στην αγορά ενέργειας και των τροφίμων και προστατεύουν τους καταναλωτές από την αύξηση των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων.

Έχουμε επίσης επαναλάβει την επείγουσα ανάγκη αναχρηματοδότησης του SURE, ή παρόμοιων μηχανισμών, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στις θέσεις εργασίας. Τέλος, προειδοποιήσαμε για οποιαδήποτε προσπάθεια χρήσης της κρίσης και της απαίτησης για αύξηση της παραγωγής τροφίμων ως δικαιολογία για τη μείωση των προτύπων εργασίας στον αγροδιατροφικό τομέα και επιμείναμε στην ανάγκη μιας πρωτοβουλίας της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση των επιθεωρήσεων εργασίας.

Τι μπορεί να κάνει η ΕΕ για να βελτιώσει τις συνθήκες των οικιακών εργαζομένων – Απαιτήσεις EFFAT.docx pdf

Ακολουθήστε μας

Διαβάστε το τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο

Καμπάνιες


Εκδηλώσεις