Περιγραφή
Έναρξη:

27 Απριλίου - 09:00 π.μ

Λήξη:

28 Απριλίου - 01:00 μ.μ.

Κατηγορία εκδήλωσης:

Φαγητό

Στις 26 Απριλίου διοργανώνεται ένα δείπνο μαζί.

Η συνάντηση ξεκινά στις 9:00 στις 27 Απριλίου και λήγει στις 28 Απριλίου στις 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το o.martens@effat.org