Περιγραφή
Έναρξη:

26 Σεπτεμβρίου - 09:00 π.μ.

Λήξη:

27 Σεπτεμβρίου - 01:00 μ.μ.

Κατηγορία εκδήλωσης:

Φαγητό

Στις 25 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται ένα δείπνο μαζί.

Η συνεδρίαση ξεκινά στις 9:00 στις 26 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 27 Σεπτεμβρίου στις 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το o.martens@effat.org