Περιγραφή
Ημερομηνία:

Μαρτίου 21

Χρόνος:

10: 00 am - 01: 00 pm

Χώρος δεξίωσης

The President Brussels Hotel

Bd. Roi Albert II, 44

Βρυξέλλες, Βέλγιο, 1000

Στις 21 Μαρτίου 2023, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Τροφίμων, Γεωργίας και Τουρισμού (EFFAT) λανσάρει μια εφαρμογή smartphone για να παρέχει καλύτερες πληροφορίες και συμβουλές στους εποχιακούς εργαζόμενους που συλλέγουν κυρίως φρούτα και λαχανικά σε προσωρινή βάση στη Δυτική Ευρώπη.
γεωργία.
Οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσής τους είναι συχνά κακές και λόγω της έλλειψης ενημέρωσης για τα δικαιώματά τους.
Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενημερώνουμε έτσι τους εποχικά εργαζόμενους για τα δικαιώματά τους στη μητρική τους γλώσσα και με κατανοητό τρόπο.
Η διερμηνεία θα παρέχεται στα EN – FR – DE – IT – ES – RO – BG και PL.

2023-03-21 Πρόσκληση + Ημερήσια Διάταξη ΔΕ

2023-03-21 Πρόσκληση + Ατζέντα ΕΝ