Περιγραφή
Έναρξη:

10 Ιουνίου - 09:00 π.μ.

Λήξη:

16 Ιουνίου - 05:00

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε o.martens@effat.org .