Η Στρατηγική Φροντίδας της ΕΕ παραβλέπει την πραγματικότητα των Οικιακών Εργαζομένων

Βρυξέλλες, 8 Σεπτέμβριος 2022: Η EFFAT εκτιμά την αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι Οικιακές Εργαζόμενες, πολλές από τις οποίες είναι γυναίκες και συχνά με μεταναστευτικό υπόβαθρο, υπόκεινται στις χειρότερες συνθήκες εργασίας στην εργατικό δυναμικό μακροχρόνιας φροντίδας.

Όπως ορίζεται από τη ΔΟΕ C189, οι Οικιακός Εργαζόμενοι είναι εκείνοι οι εργαζόμενοι που εκτελούν εργασία σε ή για ένα ιδιωτικό νοικοκυριό ή νοικοκυριά. Παρέχουν όλα τα είδη υπηρεσιών σε ένα διαπλεκόμενος τρόπος, συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας φροντίδας, της φροντίδας των παιδιών και των οικιακών εργασιών, τα οποία συμβάλλουν εξίσου στην ευημερία και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων, διαδραματίζοντας βασικό ρόλο στην οικονομία της φροντίδας.

Η Grace Papa, Πολιτική Γραμματέας της EFFAT για οικιακές βοηθούς, δήλωσε: «Σε πολλά κράτη μέλη δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να διαχωρίζει σαφώς την έμμεση και την άμεση φροντίδα. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό οικιακών βοηθών στην Ευρώπη παρέχουν υπηρεσίες καθαριότητας το πρωί, παίρνουν παιδιά από το σχολείο το απόγευμα και μπορεί να τελειώσουν τη μέρα τους φροντίζοντας ένα μεγαλύτερο μέλος της ίδιας οικογένειας. Η παράβλεψη αυτής της κατάστασης σημαίνει ότι αγνοείται η τρομερή πραγματικότητα εκατομμυρίων εργαζομένων στην Ευρώπη. Το πιο σημαντικό, σημαίνει, για άλλη μια φορά, τον αποκλεισμό των οικιακών βοηθών από την αναγνώριση και την προστασία που αξίζουν όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα της φροντίδας».

Η EFFAT εκφράζει τη λύπη της που η στρατηγική της ΕΕ για τη φροντίδα δεν αντικατοπτρίζει και δεν αντιμετωπίζει πλήρως την πραγματικότητα των οικιακών βοηθών, οι οποίοι, επιπλέον, εργάζονται τόσο επίσημα όσο και ανεπίσημα, χωρίς ρυθμιστικά πλαίσια στα περισσότερα κράτη μέλη.

Αν και εκτιμούμε τη δέσμευση της Επιτροπής να καλέσει τα κράτη μέλη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση 189 της ΔΟΕ, λυπούμαστε που δεν προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή των αρχών της για να ωθήσουν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν αποτελεσματικές οδούς αναγνώρισης και επαγγελματισμού.

 Η EFFAT χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να αναθεωρήσει τα πρότυπα της ΕΕ που διέπουν τις συνθήκες εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να διασφαλίσουμε την αναθεώρηση της Οδηγίας Πλαισίου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Οικιακός Εργαζόμενοι θα συμπεριληφθούν τελικά στο πεδίο εφαρμογής της.

Η EFFAT θα παρακολουθεί στενά την επερχόμενη διοργανική συζήτηση και θα συνεχίσει να ωθεί απαιτήσεις να διασφαλιστεί ότι οι οικιακές βοηθοί αναγνωρίζονται και εκτιμώνται επιτέλους ως αυτό που είναι: πάροχοι φροντίδας και ευημερίας για εκατομμύρια οικογένειες στην Ευρώπη.

άκρα

 

 

%d bloggers, όπως αυτό: