Μια κοινωνικά βιώσιμη ΚΑΠ: συμμετοχή των οργανώσεων των εργαζομένων στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης

25 Νοεμβρίου 2019 | Φαγητό, Εκδόσεις

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική της ΕΕ (ΚΑλΠ) έχει έναν αξιοθαύμαστο στόχο: τη διατήρηση και την αειφόρο διαχείριση των εύθραυστων αλιευτικών αποθεμάτων της Ευρώπης. Ωστόσο, η ΚΑΠ τείνει να επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά σε περιβαλλοντικά ζητήματα και ποτέ δεν έχει δώσει επαρκή προσοχή στις ανθρώπινες πτυχές μιας βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού με ψάρια. Οι εργαζόμενοι και οι κοινότητες τους αξίζουν επίσης να αποτελέσουν προτεραιότητα στην αλιευτική πολιτική της ΕΕ.

Το ταξίδι από τη θάλασσα στο πιάτο είναι ένα σύνθετο δίκτυο βιομηχανιών, που απασχολούν εργαζομένους στη θάλασσα και στη γη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές https://www.etf-europe.org/  , η οποία εκπροσωπεί τους αλιείς, προσχώρησε στο EFFAT για ένα κοινό σχέδιο. Το EFFAT αντιπροσωπεύει τους εργαζομένους στους τομείς της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης ιχθύων.

Ο βασικός στόχος αυτού του έργου, που δρομολογήθηκε τον Ιανουάριο του 2018, είναι να αναπτυχθεί ένα κοινό όραμα για τον τρόπο προώθησης και υπεράσπισης των επαγγελματικών συμφερόντων των εργαζομένων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της αλιείας. Λαμβάνουμε μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση, εξετάζοντας τόσο την εφαρμογή της υφιστάμενης ΚΑΠ όσο και τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεάσουμε την ανάπτυξη της νέας ΚΑΠ μετά το 2020.

Εστιάζουμε σε τρία βασικά θέματα:

  • Η αγορά, το εμπόριο και οι διεθνείς διαστάσεις της αλιείας της ΕΕ
  • Υγεία και ασφάλεια, συνθήκες εργασίας, οργάνωση και συλλογικές διαπραγματεύσεις στον τομέα της αλιείας
  • Διαχείριση της αλιείας και χρηματοδοτικό μέσο

Το έργο οργανώνεται γύρω από τέσσερις κύριες εκδηλώσεις:

  • Τρία θεματικά σεμινάρια που εξετάζουν διάφορους τομείς πολιτικής της ΚΑλΠ και τρόπους με τους οποίους μπορούν να βελτιωθούν ώστε να ληφθούν περισσότερο υπόψη κοινωνικά ζητήματα
  • Μια τελική διάσκεψη στις Βρυξέλλες.

Οι οργανώσεις-μέλη του ETF και EFFAT που εκπροσωπούν τους εργαζομένους στους σχετικούς τομείς αποτελούν την ομάδα-στόχο για τα σεμινάρια.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.etf-europe.org/activity/3684-2/

συνημμένα (βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι για να έχετε πρόσβαση στα έγγραφα)

Ακολουθήστε μας

Διαβάστε το τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο

Καμπάνιες


Συνέδριο 2019