Νέα επαγγέλματα και επαγγελματικές σταδιοδρομίες στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών: Παροχή υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων στην ψηφιακή οικονομία

Εφαρμογή EFFAT FoodDrinkEurope VP / 2017/001/0004

Νέα επαγγέλματα και επαγγελματικές σταδιοδρομίες στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών: Παροχή δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων στην ψηφιακή οικονομία

Το έργο θα βασιστεί στα αποτελέσματα προηγούμενου σχεδίου που χρηματοδοτείται από την ΕΕ όπου οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι FoodDrinkEurope και EFFAT ένωσαν τις δυνάμεις τους για να εντοπίσουν σημεία συμφόρησης στην πρόσληψη νέων και εξειδικευμένων εργαζομένων και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργούνται όταν οι επιχειρήσεις έχουν γηράσκοντες εργατικό δυναμικό (" διαχείριση μιας γήρανσης του εργατικού δυναμικού: δύο όψεις του ίδιου νομίσματος - εφαρμογή ορθών πρακτικών για μια πιο ελκυστική βιομηχανία τροφίμων και ποτών στην Ευρώπη " http://fooddrinkeurope-effat-toolbox.eu/ ).

Το έργο, το οποίο θα συμβάλει στην υλοποίηση του προγράμματος εργασίας των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, έχει τους ακόλουθους στόχους:

  1. Προσδιορισμός των νέων τεχνολογιών στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, των αναδυόμενων θέσεων εργασίας και των νέων δεξιοτήτων και του είδους των απαιτούμενων προσόντων.
  2. Συμβολή στις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές και πλαίσια εργαλείων του προηγούμενου έργου και διεξαγωγή προβληματισμού σχετικά με τα κριτήρια που θα στηρίξουν την κοινωνικά επιτυχημένη ρομποτικοποίηση. Στόχος θα ήταν να οικοδομηθεί και να ενισχυθεί η ικανότητα των εθνικών κοινωνικών εταίρων στον τομέα των τροφίμων και των ποτών να συμμετάσχουν στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. και
  3. Σχεδίαση στρατηγικής επικοινωνίας για την προσέλκυση νέων ταλέντων στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Ο στόχος αυτής της στρατηγικής θα είναι διττός: i) να αναπτυχθεί περαιτέρω και να ενισχυθεί η συμμετοχή των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων και ii) να καταστεί ελκυστικότερος ο τομέας παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων και ποτών για πιθανά νέα ταλέντα.

Συνολικά, το έργο θα στηρίξει τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους και την επιτροπή τους στη συμβολή τους στη χάραξη πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των επιπτώσεων, της απασχόλησης και της κοινωνικής διάστασης των πρωτοβουλιών της ΕΕ.

Επισυνάπτεται για λεπτομέρειες
Πρόσκληση υποβολής προσφορών_ EFFAT-FoodDrinkEurope_Digitalisation