Μην επιβάλλετε εγγύηση στους εργαζόμενους! #StopGlyphosate και Μειώστε τα επιβλαβή φυτοφάρμακα

19 Σεπτεμβρίου 2023 | Γεωργία, Φαγητό

Στις 18 Σεπτεμβρίου, η EFFAT παρακολούθησε μια διάσκεψη που διοργανώθηκε από τους ευρωβουλευτές και το Pesticide Action Network Europe: «Είναι το Glyphosate ασφαλές για την υγεία και το περιβάλλον;» Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από την ευρωβουλευτή Jutta Paulus των Πρασίνων, τον ευρωβουλευτή Christophe Clergeau από την S&D και το Pesticide Action Network Europe (PAN Europe). Οι επιστήμονες παρουσίασαν τα ερευνητικά τους ευρήματα σχετικά με τις επιβλαβείς επιπτώσεις του glyphosate τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στο περιβάλλον και επέκριναν σημαντικές ελλείψεις στις αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σε σχέση με τους πιθανούς κινδύνους glyphosate και οι επιπτώσεις της στην υγεία και το περιβάλλον.

Πρωταρχικό μέλημα της EFFAT είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στη γεωργία, που επιβεβαιώνεται εκ νέου από τα ευρήματα των επιστημόνων ( βλ. EFFAT θέση σχετικά με τον τερματισμό της χρήσης του glyphosate και την οικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης γεωργίας).

Μετά το συνέδριο, η EFFAT ένωσε τις δυνάμεις της με επιστήμονες, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και ευρωβουλευτές, πραγματοποιώντας δημόσια δράση μπροστά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι διαδηλωτές όχι μόνο ζήτησαν την απαγόρευση της γλυφοσάτης, αλλά προέτρεψαν επίσης την ταχεία υιοθέτηση ενός ισχυρού κανονισμού για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων (SUR). Η EFFAT, που εκπροσωπεί σχεδόν 10 εκατομμύρια εργαζόμενους, υποστήριξε την άμεση απαγόρευση της γλυφοσάτης, την αυστηρή παρακολούθηση, τις σαφείς ευθύνες του εργοδότη για την ασφάλεια και την υγεία και την πρόσβαση των εργαζομένων στη γεωργία στην επίσημη τεκμηρίωση φυτοφαρμάκων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να προτείνει την επανέγκριση του glyphosate, με έκθεση ανασκόπησης που θα υποβληθεί στα κράτη μέλη τον Σεπτέμβριο και ψηφοφορία τον Οκτώβριο.

 

Ακολουθήστε μας

Διαβάστε το τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο

Καμπάνιες


Συνέδριο 2019