Το EFFAT υιοθετεί θέση για ένα νέο όραμα για την κινητικότητα των εργαζομένων

Την 1η Ιουνίου 2021, η EFFAT πραγματοποίησε τη δεύτερη και πολύ συμμετέχουσα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του έτους. Κατά τη διάρκεια μιας εποικοδομητικής, ολοήμερης συζήτησης με συνεργάτες, η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε ένα Έγγραφο θέσης EFFAT σχετικά με την κινητικότητα και τη μετανάστευση των εργαζομένων (EN).

Οι τομείς της EFFAT εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το έργο των μετακινούμενων και των μεταναστών εργαζομένων που αποτελούν σημαντικό ποσοστό εκείνων που συγκομίζουν τα χωράφια μας, συσκευάζουν και επεξεργάζονται τα τρόφιμα μας, καθώς και εκείνα που καθαρίζουν τα σπίτια μας και επιτρέπουν στον τομέα της φιλοξενίας.

Η θέση του EFFAT στηρίζει ένα ευρωπαϊκό όραμα για την κινητικότητα και τη μετανάστευση της εργασίας, που βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Λαμβάνοντας υπόψη τον ουσιαστικό ρόλο τους στην κοινωνία, το EFFAT υποστηρίζει την πλήρη ίση μεταχείριση και την εισαγωγή πολλών μέτρων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση των εποχιακών και άλλων μετακινούμενων και μεταναστών εργαζομένων στην Ευρώπη.

Το EFFAT ζητά νέα δεσμευτικά μέτρα της ΕΕ που, μεταξύ άλλων, εξασφάλιση αξιοπρεπών και προσιτών συνθηκών στέγασης για όλους τους μετακινούμενους και διακινούμενους εργαζόμενους · τη ρύθμιση του ρόλου των υπεργολάβων και των γραφείων τοποθέτησης · τη θέσπιση κοινών προτύπων για αποτελεσματικούς ελέγχους εργασίας και μηχανισμούς καταγγελιών και καλύτερες διατάξεις κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους μετακινούμενους και διακινούμενους εργαζόμενους. Το EFFAT υποστηρίζει επίσης ένα νέο περιεκτικό όραμα για τη μετανάστευση και ζητά προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους χωρίς έγγραφα που συχνά δεν είναι σε θέση να αναφέρουν οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων τους χωρίς να διακινδυνεύσουν την απέλαση.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, οι συνεργάτες της EFFAT είχαν επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξουν με την Cosmin Boiangiu, Εκτελεστικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, σχετικά με την επερχόμενη εκστρατεία ELA για τους εποχιακούς εργαζόμενους.

Μεταφρασμένες εκδόσεις του εγγράφου θέσης σχετικά με την κινητικότητα των εργαζομένων και τη μετανάστευση που διατίθενται στο FR DE IT ES

 

Ακολουθήστε μας

Διαβάστε το τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο

Καμπάνιες


Συνέδριο 2019