Η βιοϊονομία και μια μελλοντική βιομηχανία βιολογικών τροφίμων και ο τομέας της γεωργίας - Ποιος είναι ο ρόλος των εργαζομένων;

9 Οκτωβρίου 2018 | Φαγητό, Εκδόσεις

Συχνά λέγεται ότι η βιοϊονομία μπορεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις στον τομέα των τροφίμων και της ενέργειας.

Με την πρόσφατα δημοσιευμένη βιοοικονομία σχέδιο δράσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη φιλοδοξία να αναπτύξει μια πιο καινοτόμο οικονομία χαμηλών εκπομπών, συνδυάζοντας τις απαιτήσεις για αειφόρο γεωργία και αλιεία, την επισιτιστική ασφάλεια και την αειφόρο χρήση των ανανεώσιμων βιολογικών πόρων για βιομηχανικούς σκοπούς, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιοποικιλότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η EFFAT εργάζεται σε ένα έργο "Η βιοϊονομία και μια μελλοντική βιολογική βιομηχανία τροφίμων και ο τομέας της γεωργίας: πώς μπορούν οι οργανώσεις των εργαζομένων να διαμορφώσουν την αλλαγή;" να προβληματιστούμε για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της βιοοικονομίας για τους τομείς μας.

Στις 9-10 Οκτωβρίου, ένα πρώτο εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη εξέτασε τα θέματα αυτά και διερεύνησε τα ζητήματα της επισιτιστικής ασφάλειας, της χρήσης των πόρων και του κλίματος, του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Με ποιον τρόπο η βιοοικονομία και οι νέες αλυσίδες αξίας θα έχουν αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και συνθηκών εργασίας; Ποιες ενέργειες απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας κοινωνικά χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης βιοοικονομίας; Τι μπορούν να κάνουν τα συνδικάτα;

Το δεύτερο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία το προσεχές έτος (αρχές Μαρτίου) και θα επικεντρωθεί περισσότερο στα θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και δεξιοτήτων.

Τελικό φυλλάδιο Βιοοικονομία ENG

Ακολουθήστε μας

Διαβάστε το τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο

Καμπάνιες