Έγκριση της έκθεσης του ΕΚ για τους EWC: Καλά νέα για εκατομμύρια εργαζόμενους σε πολυεθνικές εταιρείες

2 Φεβρουαρίου 2023 | Στο προσκήνιο

Τα ETUF καλούν τώρα την Επιτροπή της ΕΕ να δράσει

Οι Ευρωπαϊκές Συνδικαλιστικές Ομοσπονδίες (ETUFs), EFBWW, EFFAT, EPSU, ETF, industrialAll και Uni Europa, που εκπροσωπούν εκατομμύρια εργαζομένους και υποστηρίζουν καθημερινά περισσότερα από 20,000 μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργασίας, χαιρετίζουν από κοινού την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της πρωτοβουλίας νομοθετική έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης.

Η έκθεση υποστηρίζει το αίτημα των συνδικαλιστικών μας οργανώσεων για καλύτερη συμμόρφωση και επιβολή και στέλνει ένα σαφές μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι απαιτείται επείγουσα δράση για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των εκπροσώπων των εργαζομένων στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές Εργασίας (EWC).

Το κείμενο αντιμετωπίζει βασικές ελλείψεις της αναδιατυπωμένης οδηγίας του 2009 (2009/38/ΕΚ), η οποία, ενώ επιφέρει θετικές αλλαγές συνολικά, περιέχει σημαντικά κενά που χρησιμοποιούνται συχνά από πολυεθνικές εταιρείες για την παράκαμψη των δικαιωμάτων ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων. Υπάρχουν άφθονα στοιχεία που υποστηρίζουν αυτήν την εκτίμηση, καθώς δημοσιεύσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Συνδικαλιστικής Ένωσης προβολή.

Πολύ συχνά έχουμε δει τη συμμετοχή των εργαζομένων να αντιμετωπίζεται ως απλή τυπική, με πολύ μικρή επιρροή στη λήψη αποφάσεων της εταιρείας. Οι πληροφορίες που παρέχονται στα EWC είναι συχνά ανεπαρκείς και η διαβούλευση παραμένει αναποτελεσματική επειδή πραγματοποιείται πολύ αργά, μερικές φορές αφού έχουν ήδη ληφθεί εταιρικές αποφάσεις. Αυτό οφείλεται στην κακή συμμόρφωση και επιβολή των υφιστάμενων δικαιωμάτων. Επιπλέον, η δίκαιη ερμηνεία των βασικών διατάξεων της Οδηγίας εξακολουθεί να αποδεικνύεται δύσκολη.

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με επικεφαλής τον ευρωβουλευτή Radtke, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς επιδιώκει να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις ελλείψεις. Το κείμενο περιέχει πολλές προτάσεις για βελτίωση, όπως:

  • έκκληση για αποτελεσματικές και αποτρεπτικές νομισματικές και μη κυρώσεις
  • απαίτηση για τα κράτη μέλη να επιτρέπουν την αίτηση για προσωρινή διαταγή για την αναστολή απόφασης της Διοίκησης εάν δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης·
  • σαφέστερο ορισμό των διακρατικών θεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο ενός ζητήματος, το επίπεδο διαχείρισης και εκπροσώπησης που εμπλέκεται και τις αποφάσεις που προβλέπονται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο θα γίνουν αισθητές οι επιπτώσεις·
  • την ανάγκη εξασφάλισης αποτελεσματικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα EWC και τα SNB·
  • τουλάχιστον δύο συνεδριάσεις EWC ετησίως·
  • σαφέστερο χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις της SNB·
  • το δικαίωμα των EWC και των SNB να επικουρούνται από εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν τη χρηματοδότηση σε έναν μόνο εμπειρογνώμονα, εκτός από τον εκπρόσωπο των συνδικάτων.

Τα δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης του EWC είναι απαραίτητα για την προστασία των εργαζομένων, την προώθηση της δημοκρατίας στο χώρο εργασίας και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των εταιρειών και των δημόσιων υπηρεσιών.

Γι' αυτό, ως ETUF, καλούμε επειγόντως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τις μακροχρόνιες ανησυχίες και αιτήματά μας και να αντιμετωπίσει επειγόντως τις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για βελτίωση των δικαιωμάτων και των προνομίων των EWC.

Τα μέλη του EWC αναμένουν αλλαγή. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

EFBWW/FETBB – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικοδομικών και Ξυλουργών
EFFAT - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Τροφίμων, Γεωργίας και Τουρισμού
EPSU – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρεσιών
ETF - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές
IndustriAll Europe – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία εργαζομένων στη μεταποίηση, εξόρυξη και ενέργεια
UNI EUROPA – η Ευρωπαϊκή Ένωση Εργαζομένων Υπηρεσιών

  Κοινή Αντίδραση της ETUF σχετικά με την οδηγία EWC Ψηφοφορία στο ΕΚ 

%d bloggers, όπως αυτό: