Οι εργαζόμενοι και οι πάροχοι φροντίδας υποστηρίζουν μια ευρωπαϊκή στρατηγική περίθαλψης που περιλαμβάνει τους μετανάστες

Η EFFAT μαζί με τους ενδιαφερόμενους στους τομείς της περίθαλψης και της PHS εξέδωσε κοινές συστάσεις για την ένταξη των μεταναστών στην επικείμενη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Φροντίδας και στις συνοδευτικές συστάσεις του Συμβουλίου, τόσο ως εργαζόμενοι και ως πάροχοι φροντίδας όσο και ως χρήστες υπηρεσιών φροντίδας.

Προκειμένου να υποστηριχθεί η πλήρης ένταξη ατόμων που δεν είναι υπήκοοι σε κάθε μέρος της στρατηγικής, το έγγραφο οργανώνεται γύρω από βασικές πτυχές που αναμένεται να αντιμετωπίσει η στρατηγική, και συγκεκριμένα: πρόσβαση στην περίθαλψη, οικονομική προσιτότητα, βιωσιμότητα, ποιότητα φροντίδας , πτυχές του εργατικού δυναμικού και του φύλου της περίθαλψης.

Κοινές συστάσεις Στρατηγική περίθαλψης της ΕΕ πάροχοι φροντίδας μεταναστών και χρήστες υπηρεσιών

Ακολουθήστε μας

Διαβάστε το τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο

Καμπάνιες


Εκδηλώσεις