«Οικιακοί εργάτες στην Ευρώπη: Η αναγνώριση που τους αξίζει». Έρχεται νέο φυλλάδιο EFFAT!

10 χρόνια από την έγκριση του Σύμβαση 189 της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία για οικιακούς εργαζομένουςΗ EFFAT κυκλοφορεί σήμερα ένα νέο φυλλάδιο: 'Οικιακοί εργάτες στην Ευρώπη: Η αναγνώριση που τους αξίζει »[ Σύνδεσμος]

Η οικιακή εργασία είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας ζωτικής σημασίας για την οικονομία της ΕΕ, συμβάλλοντας στη φροντίδα ενός γηράσκοντος πληθυσμού της ΕΕ, στην παροχή υπηρεσιών σε εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη, τη δημιουργία εκατομμυρίων θέσεων εργασίας και την απασχόληση εκατομμυρίων μεταναστών εργαζομένων.

Παρά την έγκριση της ΔΟΕ C189 το 2011, μέχρι σήμερα μόνο 8 χώρες στην Ευρώπη έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση. Αυτό σημαίνει ότι από τα 9.5 εκατομμύρια οικιακούς εργαζόμενους στην ΕΕ, το 1/3 εξακολουθεί να εργάζεται στην άτυπη οικονομία, δεν μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια και δεν διαθέτει αποτελεσματική κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης.

Μαζί με την έκκληση για άμεση και παγκόσμια επικύρωση και εφαρμογή της ΔΟΕ C189, η EFFAT ξεκίνησε ένα ταξίδι με στόχο την αναγνώριση των οικιακών εργαζομένων της ΕΕ μέσω της σταθερής εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων της ΕΕ και μιας πολιτικής δέσμευσης σε επίπεδο ΕΕ. Κατά τη διάρκεια των 10 ετών από τη νίκη του ILO C189, ο τομέας της οικιακής εργασίας ενίσχυσε την αναγνώρισή του και έχει αποκτήσει επίσημη εκπροσώπηση στο EFFAT.

 

Ακολουθήστε μας

Διαβάστε το τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο

Καμπάνιες


Συνέδριο 2019