Η EFFAT υποβάλλει προτάσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού στον τουρισμό στην Ευρώπη

Μετά τον COVID-19, η απασχόληση στα ταξίδια και τον τουρισμό στην Ευρώπη εκτιμάται ότι έχει μειωθεί κατά 9.3%, που αντιστοιχεί σε 3.6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Οι ελλείψεις τουριστικού προσωπικού στην Ευρώπη επηρεάζουν όλες τις χώρες της Ευρώπης με ποικίλη ένταση. Μερικοί αριθμοί:

  • Στη Γερμανία, σχεδόν κάθε τέταρτη θέση εργασίας στον τομέα της φιλοξενίας χάθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας
  • Η Αυστρία και το Βέλγιο έχασαν το μισό τουριστικό προσωπικό
  • Η Ισπανία έχασε σχεδόν το 20% του προσωπικού

Η βραχυχρόνια εργασία, οι προσωρινές απολύσεις εργαζομένων και η αναζήτηση γρήγορων κερδών πολλών εταιρειών φιλοξενίας-τουρισμού έχουν οδηγήσει σε περαιτέρω επισφάλεια των θέσεων εργασίας στον κλάδο και είναι οι λόγοι για τους οποίους το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού εγκατέλειψε τον κλάδο και δεν επέστρεψε ποτέ.

Η EFFAT και τα συνδικάτα φιλοξενίας-τουρισμού στην Ευρώπη ανησυχούν για τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και το μέλλον των εργαζομένων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η EFFAT, σε συνεργασία με τις θυγατρικές της, εκπόνησε μια σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού στον τομέα της φιλοξενίας, βελτιώνοντας την ελκυστικότητα των θέσεων εργασίας μέσω καλύτερων συνθηκών εργασίας.

Το χαρτί θέσης Καταπολέμηση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού στον ξενοδοχειακό τουρισμό βελτιώνοντας την ελκυστικότητα των θέσεων εργασίας εγκρίθηκε η τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της EFFAT στη Βιέννη στις 13 και 14 Ιουνίου 2022/

EFFAT Position Paper Καταπολέμηση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού στον ξενοδοχειακό τουρισμό βελτιώνοντας την ελκυστικότητα των θέσεων εργασίας 2022 06 DE
EFFAT Position Paper Καταπολέμηση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού στον ξενοδοχειακό τουρισμό βελτιώνοντας την ελκυστικότητα των θέσεων εργασίας 2022 06 EL
EFFAT Position Paper Καταπολεμήστε τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού στον ξενοδοχειακό τουρισμό βελτιώνοντας την ελκυστικότητα των θέσεων εργασίας 2022 06 FR

Ακολουθήστε μας

Διαβάστε το τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο

Καμπάνιες


Συνέδριο 2019