Η EFFAT δημοσιεύει την τελική έκθεση για το κοινό έργο EFFAT-CEFS «Μια μετασχηματίζοντας ευρωπαϊκή βιομηχανία ζάχαρης»

9 Φεβρουαρίου 2022 | Φαγητό, Στο προσκήνιο, Εκδόσεις

Το κοινό έργο EFFAT-CEFS Sugar "Μια μεταβαλλόμενη ευρωπαϊκή βιομηχανία ζάχαρης. Νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας σε μια ανταγωνιστική, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία» που αντιμετωπίζει το μέλλον των θέσεων εργασίας στον τομέα της ζάχαρης της ΕΕ, το πράσινο της οικονομίας και την κινητικότητα της εργασίας εντός της ΕΕ και την απασχόληση των νέων” έφτασε στο τέλος του. Τα τελευταία δύο χρόνια, οι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της ζάχαρης ασχολήθηκαν με το μέλλον του κλάδου και εστίασαν στα εξής:

  • Η ανάγκη διαφοροποίησης του κλάδου προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστικός
  • Την ανάγκη προσέλκυσης νέου εργατικού δυναμικού και προσαρμογής στους εργαζόμενους που έχουν ήδη μακρά εργασιακή ζωή στον κλάδο
  • Η λανθασμένη αντίληψη ενός δυνητικού εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα των νέων, του κλάδου
  • Η ανάγκη προσαρμογής των συνθηκών εργασίας και των δυνατοτήτων κατάρτισης στο γηράσκον εργατικό δυναμικό
  • Η ανάγκη διασφάλισης μιας δίκαιης μετάβασης προς μια κοινωνική και περιβαλλοντική βιώσιμη βιομηχανία ζάχαρης

 Οι κοινωνικοί εταίροι θα:

  • Λάβετε μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της εκτροφής και μεταποίησης ζαχαρότευτλων
  • Επισημάνετε τη σημαντική συμβολή του τομέα της ζάχαρης στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα
  • Παρακολουθήστε τις τάσεις σε γενικές και ειδικές δεξιότητες και εντοπίστε τις μελλοντικές δεξιότητες και τις ανάγκες κατάρτισης
  • Προβλέψτε τις αλλαγές από κοινού και εξασφαλίστε ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας

Η εκτελεστική περίληψη βρίσκεται εδώ στη γλώσσα σας: ENFR - DEESITPLSKNL 

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη έκθεση εδώ: EN - FR - DE

Ακολουθήστε μας

Διαβάστε το τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο

Καμπάνιες


Συνέδριο 2019