Εργοδότες και συνδικαλιστικές οργανώσεις στους τομείς της PHS ενώνουν τις δυνάμεις τους και υιοθετούν νέα στρατηγική για να βελτιώσουν το προφίλ του κλάδου στην Ευρώπη

Κοινό Δελτίο Τύπου EFFAT – EFFE – EFSI – UNI-Europa

Οι εργοδότες και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε προσωπικές και οικιακές υπηρεσίες (PHS) επισφράγισαν τη δέσμευσή τους για αυξημένη αναγνώριση για τους τομείς PHS – οι οποίοι απασχολούν σχεδόν το 5% του συνολικού εργατικού δυναμικού της ΕΕ – υιοθετώντας μια κοινή στρατηγική για τα επόμενα δύο χρόνια και αναγνωρίζοντας ο ένας τον άλλο ως κοινωνικό συνεργάτες.

Ως μέρος της δικής τους πρωτοβουλίας να δώσουν μια ισχυρή ενωμένη φωνή στους τομείς, που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως καθαρισμός, μαγείρεμα, κηπουρική ή δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φροντίδα (οικογένεια, ηλικιωμένοι και παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες και ασθενείς), EFFAT, EFFE, EFSI και UNI Europa -οι κοινωνικοί εταίροι στους τομείς PHS- έχουν συμφωνήσει στους ακόλουθους στόχους:

  • Συμμετοχή στην επερχόμενη στρατηγική φροντίδας της ΕΕ προωθώντας την αναγνώριση των τομέων PHS, ώστε η συμβολή και οι ανάγκες τους να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη στις επικείμενες πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ.
  • Ανάπτυξη της ικανότητας των κοινωνικών εταίρων με την εξασφάλιση καλύτερης εκπροσώπησης στον εθνικό κοινωνικό διάλογο, ως κλειδί για την εξύψωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο PHS μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων και την υποστήριξη των εργοδοτών του PHS ώστε να επιτύχουν δίκαιους και ασφαλείς χώρους εργασίας.
  • Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας στους τομείς της PHS μέσω της συμμετοχής και της δέσμευσης στις ειδικές πλατφόρμες καθώς και πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ ή/και εθνικό, ευαισθητοποιώντας σχετικά με τις πιο αποτελεσματικές διαδικασίες.
  • Αντιμετώπιση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία συλλέγοντας βέλτιστες πρακτικές, τροφοδοτώντας εκστρατείες, έρευνα και συνεργασίες με σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και φορείς (EU-OSHA).
  • Εξασφάλιση κοινωνικής προστασίας με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των νομοθετικών πλαισίων της ΕΕ για την προστασία όλων των εργαζομένων στο PHS.
  • Προώθηση επαγγελματισμό των τομέων με τη συμπερίληψη του PHS στην ατζέντα δεξιοτήτων της ΕΕ και παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Η πρωτοβουλία ανοίγει το δρόμο προς την αύξηση της αξίας, την αναγνώριση και τον επαγγελματισμό ενός συνεχώς αναπτυσσόμενου και απαιτητικού τομέα ο οποίος – ενώ απασχολεί έναν τεράστιο αριθμό σχεδόν 10 εκατομμυρίων – διαθέτει μερικές από τις πιο επισφαλείς συνθήκες εργασίας. Τουλάχιστον το ένα τρίτο της συνολικής δεξαμενής εργασίας PHS είναι αδήλωτο. 8.5 εκατομμύρια εργαζόμενοι είναι γυναίκες και περισσότεροι από τους μισούς συνολικούς εργαζόμενους στο PHS είναι μεταναστευτικής καταγωγής.

Αυτά είναι εντυπωσιακά στοιχεία, που αποκαλύπτουν μια πολύ ποικιλόμορφη και κατακερματισμένη βιομηχανία που παραμένει δύσκολο να ρυθμιστεί.

Ο Kristjan Bragason, Γενικός Γραμματέας της EFFAT, δήλωσε:Η υιοθέτηση μιας νέας στρατηγικής είναι ένα πολλά υποσχόμενο πρώτο βήμα για να διασφαλιστεί ότι εκατομμύρια οικιακές βοηθοί στην Ευρώπη, που παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε οικογένειες συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομία, θα λάβουν την αξιοποίηση, την αναγνώριση και τον επαγγελματισμό που τους αξίζει. Επικύρωση και εφαρμογή της ΔΟΕ C189 ανd διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι στο PHS καλύπτονται από τη νομοθεσία της ΕΕ are χρειάζονται επειγόντως."

Για τη Marie Beatrice Levaux, Πρόεδρο της EFFE «Αυτή η διετής δέσμευση θα ενισχύσει την αναγνώριση του τομέα PHS τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η EFFE εργάζεται ενεργά εδώ και μια δεκαετία για να υπερασπιστεί τα ιδιωτικά νοικοκυριά ως εργοδότες και είναι περήφανη για αυτό το σημαντικό επίτευγμα να φτάσει σε έναν δομημένο, εξειδικευμένο, οικονομικά προσιτό τομέα εργασίας που εγγυάται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και κοινωνικά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους στο PHS.»

Ο Herwig Muyldermans, Πρόεδρος του EFSI, καλωσόρισε «την αναγνώριση της αντιπροσωπευτικότητας του άλλου ως κοινωνικών εταίρων PHS σε επίπεδο ΕΕ μέσω της υιοθέτησης αυτού του κοινού προγράμματος εργασίας. Για αρκετά χρόνια, το EFSI έχει δεσμευτεί ενεργά να επιδιώξει έναν δομημένο και ισχυρότερο διάλογο σε επίπεδο ΕΕ και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση». Τώρα καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα «να παράσχουν στους εργαζόμενους και τους εργοδότες PHS την υποστήριξη που τους αξίζει για να βγάλουν το PHS από τη σκιά».

Ο περιφερειακός γραμματέας της UNI Europa Oliver Roethig δήλωσε: Αυτό το κοινό πρόγραμμα εργασίας είναι το προϊόν της συνεργασίας μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και πριν. Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην κατ' οίκον φροντίδα και στο PHS μπορούν να επιλυθούν μόνο με ισχυρό κοινωνικό διάλογο σε όλα τα επίπεδα. Ως κοινωνικοί εταίροι στο PHS σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε από κοινού την αδήλωτη εργασία, την εργασιακή εκμετάλλευση και τη χαμηλή κάλυψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων. ΤΟ Τομεακός Κοινωνικός Διάλογος του είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πόσο διαφορετικός οργανισμούς μπορεί να συνεργαστεί, να διαμορφώσει το μέλλον της εργασίας και να δημιουργήσει δίκαιες και βιώσιμες λύσεις για τους εργαζόμενους, τους παρόχους υπηρεσιών και τους χρήστες.

Με τη νέα στρατηγική που εφαρμόζεται, οι κοινωνικοί εταίροι θα δεσμευτούν για τακτικές συναντήσεις και θα ξεκινήσουν τις πρώτες δράσεις για την επίτευξη των σχετικών στόχων του προγράμματος εργασίας τους και την αντιμετώπιση τυχόν περαιτέρω σχετικών προκλήσεων μέσω ισχυρής τομεακής υπεράσπισης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:
EFFAT Grace Papa, γ.παπά@effat.org, +32 488 56 46 56
EFFE Aude Boisseuil, aude.boisseuil@effe-homecare.eu, + 33 6 26 08 21 66
EFSI Aurélie Decker, aurelie.decker@efsi-europe.eu, +32 473 66 48 69
UNI-Europa Mark Bergfeld, mark.bergfeld@uniglobalunion.org, +32 473 82 74 22

EFFAT είναι το Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Τροφίμων, Γεωργίας και Τουρισμού. Ως ευρωπαϊκή ομοσπονδία συνδικάτων που εκπροσωπεί 120 εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις από 35 ευρωπαϊκές χώρες, το EFFAT υπερασπίζεται τα συμφέροντα περισσότερων από 22 εκατομμυρίων εργαζομένων που απασχολούνται στην τροφική αλυσίδα. Το EFFAT είναι μέλος της CES και της ευρωπαϊκής περιφερειακής οργάνωσης του IUF.

EFFE, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικογενειακής Απασχόλησης & Οικιακής Βοήθειας, αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των εθνικών ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων (εργαζομένων και εργοδοτών) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμεσης απασχόλησης. Το μοντέλο αυτό χαρακτηρίζεται από μια συμβατική εργασιακή σχέση μεταξύ δύο ιδιωτών, χωρίς κανένα εμπορικό ή κερδοσκοπικό στόχο.

EFSI, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Υπηρεσιών για Άτομα, είναι η φωνή της βιομηχανίας προσωπικών και οικιακών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που αντιπροσωπεύει εθνικές ενώσεις, οργανώσεις εργοδοτών, πάροχοι υπηρεσιών υγείας και επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανάπτυξη υπηρεσιών προσωπικών και οικιακών υπηρεσιών και δραστηριοποιούνται σήμερα σε 21 κράτη μέλη της ΕΕ.

UNI-Europa είναι το Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων για 7 εκατομμύρια εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών. Μιλά για τους τομείς που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στην Ευρώπη. Η UNI Europa, που εδρεύει στην καρδιά των Βρυξελλών, αντιπροσωπεύει 272 εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις σε 50 χώρες, όπως: Εμπόριο, Τραπεζικές Ασφαλίσεις και Κεντρικές Τράπεζες, Gaming, Γραφικά και Συσκευασία, Μαλλιά και Ομορφιά, Υπηρεσίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και Logistics, Ιδιωτική Φροντίδα και Κοινωνική Ασφάλιση, Βιομηχανικός Καθαρισμός και Ιδιωτική Ασφάλεια, Επαγγελματικό Αθλητισμό και Ελεύθερος Χρόνος, Επαγγελματίες / Διευθυντές και Προσωρινά Φορείς.

EFFE_EFSI_EFFAT_UNI_Joint Press Release_final