Εργοδότες και εργαζόμενοι καλούν από κοινού την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει την ποικιλομορφία των εργαζομένων στον τομέα της φροντίδας

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2022 – Η ευρωπαϊκή στρατηγική περίθαλψης κινδυνεύει να αποκλείσει ορισμένους από τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εργοδότες και εργαζόμενοι που παρέχουν προσωπική και οικιακή φροντίδα εξέπεμψαν α κοινή κλήση προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διορθώσει αυτήν την παράλειψη. Υποστηρίζονται από την ευρωβουλευτή Sirpa Pietikäinen, την εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επικεντρώνεται στον τομέα.

Μολονότι καλωσορίζουν την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Φροντίδας, οι βασικοί παράγοντες της προσωπικής και οικιακής φροντίδας κρούουν από κοινού τον κώδωνα του κινδύνου για ορισμένες από τις λεπτότερες λεπτομέρειες της στρατηγικής ως έχει. Ειδικότερα, η διάκριση μεταξύ οικιακών εργαζομένων μακροχρόνιας φροντίδας, εργαζομένων στο σπίτι και άλλων οικιακών βοηθών θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για ήδη πολύ ευάλωτες ομάδες βασικών εργαζομένων.

Αυτή η διάκριση θα εδραιώσει τις ανισότητες στον τομέα και θα έθετε τα θεμέλια για ένα εργατικό δυναμικό φροντίδας δύο επιπέδων. Παρά την ανάλυση που συνάδει με την πραγματικότητα που παρατηρείται από τους φορείς φροντίδας επί τόπου, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Φροντίδας δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των προσωπικών και οικιακών φροντιστών, συμπεριλαμβανομένων των αδήλωτων εργαζομένων και των μεταναστών χωρίς έγγραφα.

Το κάλεσμά τους συγκέντρωσε σημαντική υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευθυγραμμίζεται με το Έκθεση INI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2022, το οποίο έδειξε την ανάγκη να αναγνωρίσει η Επιτροπή τους τομείς των Προσωπικών και Οικιακών Υπηρεσιών (PHS). Αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα προς τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας, των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας, καθώς και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζόμενους που παρέχουν υπηρεσίες άμεσης και έμμεσης φροντίδας στο σπίτι ιδιωτών.

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή Sirpa PIETIKÄINEN, συνεισηγητή του 2021/2253: «Οι εργαζόμενοι στο PHS αποτελούν ανεκτίμητο μέρος των υπηρεσιών περίθαλψης χωρίς τους οποίους η λειτουργία των συστημάτων φροντίδας μας θα κινδύνευε. Η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων στο PHS είναι γυναίκες, γεγονός που καθιστά αυτό ένα ζήτημα φύλου επίσης. Για να βελτιώσουμε την κατάσταση των εργαζομένων στο PHS, χρειαζόμαστε έναν σαφή ορισμό της εργασίας τους και αξιοπρεπή αμοιβή για όλους τους φροντιστές στον κλάδο».

Οι εταίροι του PHS επισφράγισαν τη δέσμευσή τους για αυξημένη αναγνώριση για τους τομείς PHS υιοθετώντας ένα κοινό πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο 2022-2023 και αναγνωρίζοντας ο ένας τον άλλο ως κοινωνικούς εταίρους στις 10 Μαρτίου 2022. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Φροντίδας είναι φυσικά μια από τις κύριες προτεραιότητές τους

PHS Κοινωνικοί εταίροι Συμμετοχή στη Δήλωση για τη Στρατηγική Φροντίδας της ΕΕ 

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:

EFFAT Grace Papa, γ.παπά@effat.org, +32 488 56 46 56
EFFE Aude Boisseuil, aude.boisseuil@effe-homecare.eu, + 33 6 26 08 21 66
EFSI Aurélie Decker, aurelie.decker@efsi-europe.eu, +32 473 66 48 69
UNI-Europa Mark Bergfeld, mark.bergfeld@uniglobalunion.org, +32 473 82 74 22

 

EFFAT είναι το Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Τροφίμων, Γεωργίας και Τουρισμού. Ως ευρωπαϊκή ομοσπονδία συνδικάτων που εκπροσωπεί 120 εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις από 35 ευρωπαϊκές χώρες, το EFFAT υπερασπίζεται τα συμφέροντα περισσότερων από 22 εκατομμυρίων εργαζομένων που απασχολούνται στην τροφική αλυσίδα. Το EFFAT είναι μέλος της CES και της ευρωπαϊκής περιφερειακής οργάνωσης του IUF.

EFFE, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικογενειακής Απασχόλησης & Οικιακής Βοήθειας, αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των εθνικών ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων (εργαζομένων και εργοδοτών) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμεσης απασχόλησης. Το μοντέλο αυτό χαρακτηρίζεται από μια συμβατική εργασιακή σχέση μεταξύ δύο ιδιωτών, χωρίς κανένα εμπορικό ή κερδοσκοπικό στόχο.

EFSI, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Υπηρεσιών για Άτομα, είναι η φωνή της βιομηχανίας προσωπικών και οικιακών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που αντιπροσωπεύει εθνικές ενώσεις, οργανώσεις εργοδοτών, πάροχοι υπηρεσιών υγείας και επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανάπτυξη υπηρεσιών προσωπικών και οικιακών υπηρεσιών και δραστηριοποιούνται σήμερα σε 21 κράτη μέλη της ΕΕ.

UNI-Europa είναι το Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων για 7 εκατομμύρια εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών. Μιλά για τους τομείς που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στην Ευρώπη. Η UNI Europa, που εδρεύει στην καρδιά των Βρυξελλών, αντιπροσωπεύει 272 εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις σε 50 χώρες, όπως: Εμπόριο, Τραπεζικές Ασφαλίσεις και Κεντρικές Τράπεζες, Gaming, Γραφικά και Συσκευασία, Μαλλιά και Ομορφιά, Υπηρεσίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και Logistics, Ιδιωτική Φροντίδα και Κοινωνική Ασφάλιση, Βιομηχανικός Καθαρισμός και Ιδιωτική Ασφάλεια, Επαγγελματικό Αθλητισμό και Ελεύθερος Χρόνος, Επαγγελματίες / Διευθυντές και Προσωρινά Φορείς.