Εξω τώρα! – Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της EU Sugar

Η EFFAT και οι Ευρωπαίοι Παραγωγοί Ζάχαρης (CEFS), δημοσίευσαν τη Δέκατη έκτη Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΕ για τη ζάχαρη ως αποτέλεσμα της κοινής δέσμευσης για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του τομέα της ζάχαρης.

Καθώς η έκθεση καλύπτει τα έτη 2020 και 2021, η εστίαση αυτής της έκδοσης είναι στον Covid-19 και στη βιωσιμότητα. Η έκθεση αποδεικνύει την ανθεκτικότητα του κλάδου καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, πώς οι εργαζόμενοι έδειξαν εκπληκτική αφοσίωση στη δουλειά τους και πώς οι εταιρείες ζάχαρης κινήθηκαν προς τη βιωσιμότητα.

Η έκθεση παρουσιάζει τις πρωτοβουλίες του κλάδου που αναλήφθηκαν για την υλοποίηση των οκτώ προτύπων του κώδικα δεοντολογίας που υπογράφηκε το 2003 μεταξύ των δύο οργανισμών. Τα παραδείγματα καλύπτουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την υγεία και την ασφάλεια, τη σχέση μεταξύ κοινωνικών εταίρων, τις συνθήκες εργασίας και τις επιχειρηματικές σχέσεις, καθώς και την επιλογή προμηθευτών.

The-EU-Sugar-Industry-Corporate-Social-Responsibility-Report-2020-21