Η πολιτική συμφωνία για το Due Diligence θέτει μια νέα εποχή στον αγώνα κατά της εταιρικής ατιμωρησίας

Η EFFAT, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Τροφίμων, Γεωργίας και Τουρισμού, επικροτεί την πολιτική συμφωνία για την Οδηγία Δέουσας Επιμέλειας για την Εταιρική Αειφορία (CSDDD). Αυτός ο κρίσιμος νόμος μπορεί να αντιμετωπίσει τις καταχρήσεις εργασίας σε αλυσίδες εφοδιασμού και δίκτυα franchise. Ωστόσο, η εξαίρεση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας είναι ανησυχητική.

Η πρόσφατη συμφωνία των συννομοθετών της ΕΕ σχετικά με την οδηγία CSDD αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος στις αλυσίδες εφοδιασμού και υπεργολαβίας, καθώς και στα συστήματα δικαιόχρησης. Ενώ το τελικό κείμενο εκκρεμεί και οι λεπτομέρειες οριστικοποιούνται ακόμη στις τεχνικές συναντήσεις, η EFFAT πανηγυρίζει σημαντικές νίκες.

Το κείμενο ορίζει σαφείς υποχρεώσεις για τις εταιρείες να αντιμετωπίζουν τους πραγματικούς και δυνητικούς κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον που συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις θυγατρικές και τις επιχειρηματικές τους σχέσεις. Τα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με εταιρείες θα μπορούν πλέον να θεωρούν τις εταιρείες υπεύθυνες ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ εάν ζημιωθούν από τις δραστηριότητες ή τις επιχειρηματικές σχέσεις των εταιρειών.

Οι πολυεθνικές εταιρείες με έδρα την ΕΕ και τρίτες χώρες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ μέσω συστημάτων franchise αποτελούν επίσης μέρος του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας. Αυτή είναι μια σημαντική νίκη για την EFFAT, τις θυγατρικές της και όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της φιλοξενίας. Οι πρακτικές καταστροφής των συνδικάτων που ακολουθούνται από πολυεθνικές φαστ φουντ και ξενοδοχείων δεν θα μείνουν ατιμώρητες και τα θύματα βίας και παρενόχλησης στην εργασία θα μπορέσουν επιτέλους να διεκδικήσουν δικαιοσύνη και να ζητήσουν ευθύνες από τις μητρικές εταιρείες.

Ο Γενικός Γραμματέας της EFFAT, Κριστιάν Μπράγκασον, σχολιάζοντας την πολιτική συμφωνία είπε:

«Αυτή η συμφωνία είναι μια σημαντική νίκη για τους ευάλωτους εργαζόμενους σε αλυσίδες εφοδιασμού αγροδιατροφικών και καταστημάτων φαστ φουντ στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Το κείμενο παρέχει βασικά εργαλεία για την επιδίωξη της εταιρικής δικαιοσύνης και την πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους τομείς μας. Ωστόσο, η EFFAT θεωρεί τον αποκλεισμό του χρηματοπιστωτικού τομέα ως χαμένη ευκαιρία».

Η EFFAT θα αφιερώσει πλέον χρόνο για να αξιολογήσει τις λεπτομέρειες του τελικού κειμένου, ελπίζοντας σε γρήγορη έγκριση από τους συννομοθέτες το 2024.