Български Čeština‎ Dansk Deutsch English Español Ελληνικά Français Hrvatski Italiano Magyar Maltese Nederlands Norsk bokmål Polski Português Русский Română Slovenščina Svenska

Στις 18 Φεβρουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με τη νέα εμπορική στρατηγική της ΕΕ που βασίζεται στο άνοιγμα, τη βιωσιμότητα και την αποφασιστικότητα.1

Βρυξέλλες - 24 Φεβρουαρίου 2021: CIBE (Διεθνής Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Καλλιεργητών Τεύτλων), CEFS (Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Ζάχαρης) και το EFFAT (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Τροφίμων, Γεωργίας και Τουρισμού) χαιρέτισαν την επισκόπηση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ και είναι έτοιμες να συνεισφέρουν με την κοινή τους εμπειρία στη διαμόρφωση του μελλοντικού πλαισίου εμπορικής πολιτικής για τον τομέα της ζάχαρης της ΕΕ .

ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΕΔΙΟ, ΒΙΩΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ FTAS ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Τον Ιανουάριο του 2021, το Κοινό Κέντρο Ερευνών δημοσίευσε μια ενημερωμένη μελέτη σχετικά με τον σωρευτικό αντίκτυπο των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών στη γεωργία της ΕΕ, η οποία κατέληξε και επιβεβαίωσε ότι ο τομέας της ζάχαρης της ΕΕ είναι ένας από τους λίγους τομείς που υπέστησαν αρνητικές συνέπειες από τις υφιστάμενες συμφωνίες της ΕΕ.2 Για να σταματήσει και να αντιστραφεί αυτή η τάση, θα πρέπει να θεσπιστούν οι ακόλουθες επιταγές και συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο της νέας εμπορικής πολιτικής της ΕΕ:

  1. Υπό όρους άνοιγμα: Η αγορά ζάχαρης της ΕΕ σήμερα είναι μια απελευθερωμένη αγορά και προσφέρει πρόσβαση σε αφορολόγητους ή μειωμένους δασμούς σε περισσότερους από 100 προμηθευτές ζάχαρης από όλο τον κόσμο. Κατ 'αρχήν, ο τομέας της ζάχαρης της ΕΕ απολαμβάνει την ευκαιρία να ανταγωνιστεί τους παγκόσμιους ανταγωνιστές, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός που βασίζεται σε ίσους όρους ανταγωνισμού, αποφεύγοντας τις αρνητικές συνέπειες στις συνθήκες εργασίας και την απασχόληση Όταν αυτές οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται, δεν υπάρχει αγορά αφορολόγητων ειδών οι παραχωρήσεις πρόσβασης πρέπει να χορηγούνται σε τρίτες χώρες μέσω προτιμησιακών ΣΕΣ ή μέσω μονομερών εμπορικών παραχωρήσεων.
  2. Ολοκληρωμένη αειφορία: Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - και οι στρατηγικές Farm to Fork και Βιοποικιλότητας - προσπαθούν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δεσμεύσεις των φορέων της ΕΕ και να εκδηλώσουν τον πρωτοποριακό ρόλο της ΕΕ στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Οι στόχοι αυτών των πρωτοβουλιών πρέπει να ενσωματωθούν στην εμπορική πολιτική της ΕΕ για να διασφαλιστεί η συνοχή και να αποκλειστεί ότι το διεθνές εμπόριο υπονομεύει τα επιτεύγματα του τομέα της ζάχαρης της ΕΕ στην υλοποίηση των στόχων της αειφορίας. Οι βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και ο σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ πρέπει να αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο όλων των συμφωνιών της ΕΕ. Οι εισαγωγές μη τυποποιημένων μέσων παραγωγής δεν πρέπει να έχουν προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά στην ΕΕ.
  3. Σθεναρή αποφασιστικότητα: Σε βάρος του τομέα της ζάχαρης της ΕΕ, οι παράνομες στρεβλώσεις της εξαγωγικής επιδότησης στην Ινδία και τα αδικαιολόγητα μέτρα εισαγωγής ζάχαρης κατά της λευκής ζάχαρης της ΕΕ που επέβαλε η Αίγυπτος εμποδίζουν τους παραγωγούς ζάχαρης της ΕΕ να επωφεληθούν από την εμπορική πολιτική της ΕΕ και να απειλήσουν τις καθιερωμένες εμπορικές ροές. Η ΕΕ θα πρέπει να αναδυθεί ως πιο ενεργός παράγοντας στις εμπορικές διαφορές, θα πρέπει να θεσπίσει γρήγορα τα νομικά μέσα και εργαλεία για την προστασία των επιχειρήσεων της ΕΕ από τέτοιες καταναγκαστικές ενέργειες και στρεβλώσεις και να επιβάλει δεσμευτικές συμφωνίες διαπραγμάτευσης για τη θεσμοθέτηση του διεθνούς εμπορίου βάσει κανόνων.

Οι CIBE, CEFS και EFFAT σημειώνουν ότι η συμφωνία ΕΕ-Mercosur δεν πληροί τις παραπάνω επιταγές όσον αφορά τη ζάχαρη και, ως εκ τούτου, παραμένουν αντίθετες σε αυτήν τη συμφωνία. Χρειαζόμαστε σαφείς και γρήγορες δράσεις και παραμένουμε έτοιμοι να προσφέρουμε τις συγκεκριμένες συνεισφορές μας, για παράδειγμα στις εκ των υστέρων αξιολογήσεις των υφιστάμενων και εκ των προτέρων αξιολογήσεων των επιπτώσεων των μελλοντικών συμφωνιών για τον ποσοτικό προσδιορισμό των σωρευτικών επιπτώσεων όλων των συμφωνιών της ΕΕ σε βασικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικές πτυχές.

1Ανακοίνωση σχετικά με την επισκόπηση της εμπορικής πολιτικής
2Σωρευτικός οικονομικός αντίκτυπος των εμπορικών συμφωνιών στη γεωργία της ΕΕ

-END

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες δελτίο τύπου εδώ.

Επικοινωνία με τα ΜΜΕ: Maddalena Colombi | [προστασία μέσω email] | +32 488337409

%d bloggers, όπως αυτό: