Οι κοινωνικοί εταίροι στη γεωργία εγκρίνουν κοινή δήλωση σχετικά με τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη στη γεωργία

15 Δεκεμβρίου 2023 | Γεωργία, Στο προσκήνιο

Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στη γεωργία, EFFAT και GEOPA-COPA, που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εργαζομένων και των εργοδοτών στον τομέα, μίλησαν με μία φωνή σχετικά με την ανάγκη συνεργασίας για τον μετριασμό των επιπτώσεων των έντονων καιρικών συνθηκών στη γεωργία.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που θέτει μεγάλες προκλήσεις για τους αγρότες και τους εργαζόμενους.

Οι αποδείξεις ότι οι συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι σοβαρές και δυνητικά καταστροφικές έχουν γίνει πιο επιτακτικές από ποτέ τα τελευταία 30 χρόνια. Ο αγροτικός τομέας επηρεάζεται περισσότερο από τις αντίξοες κλιματικές συνθήκες, όχι μόνο ως προς τις αποδόσεις αλλά και ως προς τις συνολικές επιπτώσεις στις αγροτικές υποδομές και στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων.

Για το λόγο αυτό, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της γεωργίας καλούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις να συνεργαστούν με πρωτοβουλία για ασφαλείς συνθήκες εργασίας σε ακραίες θερμοκρασίες και καιρικά φαινόμενα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων της αγροτικής κοινότητας. Αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη αποζημίωση για τους εργοδότες και τους εργαζομένους στη γεωργία για εργάσιμες ημέρες που χάνονται λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της γεωργίας δεσμεύονται να συνεχίσουν το έργο τους για τον μετριασμό των επιπτώσεων των έντονων καιρικών συνθηκών στη γεωργία στο πλαίσιο του τρέχοντος και του μελλοντικού προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου για τη Γεωργία και ιδίως στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ Πρόγραμμα Safe Habitus στο οποίο συμμετέχουν και οι δύο οργανισμοί.

Η δήλωση αξιοποιεί την ευκαιρία για να αναγνωρίσει τη σημασία μιας αυστηρής αξιολόγησης κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων σε τοπικό επίπεδο για την αξιολόγηση του αντίκτυπου οποιασδήποτε πολιτικής μετριασμού στις θέσεις εργασίας, τα εισοδήματα και τις δεξιότητες και για τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων και της πλήρους συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων.

Η υιοθέτηση δείχνει την ευθύνη των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων στον τομέα της γεωργίας έναντι των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στον τομέα. Η δήλωση θέτει επίσης το πλαίσιο για μελλοντικές εργασίες για το θέμα και υπερβαίνει την απλή αναγνώριση και απευθύνει έκκληση προς τα αρμόδια μέρη. Τοποθετεί επίσης το Just Transition ως μόνιμο στοιχείο στο πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου.

Κοινή δήλωση

Ακολουθήστε μας

Διαβάστε το τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο

Καμπάνιες


Συνέδριο 2019