Το δυναμικό των κατοπτρικών ρητρών για τον τομέα της ζάχαρης από τεύτλα της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Ζάχαρης (CEFS) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων των Τομέων Τροφίμων, Γεωργίας και Τουρισμού (EFFAT) αναγνωρίζουν τις δυνατότητες των αντικατοπτρικών ρητρών για την υποστήριξη του τομέα ζάχαρης από τεύτλα της ΕΕ και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η διαθεσιμότητα ζάχαρης τρίτων χωρών στην αγορά της ΕΕ αυξήθηκε σημαντικά ως αποτέλεσμα των πολλαπλών συμφωνιών ΣΕΣ της ΕΕ που συνήφθησαν. Αυτό επηρεάζει άμεσα τη βιομηχανία ζάχαρης, η οποία εξακολουθεί να ανακάμπτει από το τέλος των ποσοστώσεων παραγωγής που είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο 15 εργοστασίων από το 2017 και την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Ο ευρωπαϊκός τομέας ζάχαρης από τεύτλα υποστηρίζει συνεχώς την εργασία στην ΕΕ, τα υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα για τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα και εργάστηκε σκληρά για να θέσει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της παραγωγής ζάχαρης στην ΕΕ. Ωστόσο, η ύπαρξη φιλόδοξης νομοθεσίας εντός της ΕΕ στρεβλώνει τον ανταγωνισμό εάν ανοίξουμε επίσης την αγορά σε τρίτες χώρες που παρέχουν ζάχαρη που δεν συμμορφώνεται με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ.

Οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να σέβονται τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα της ΕΕ. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να έχουν συνοχή στις διάφορες πολιτικές τους και οι φιλόδοξοι περιβαλλοντικοί στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ πρέπει να γίνονται σεβαστοί σε διάφορες εμπορικές συμφωνίες.

Η CEFS και η EFFAT ζητούν αντικατοπτρικές ρήτρες ως μέσο εμπορίου με τη δυνατότητα να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού για τον κλάδο, να διατηρήσει υψηλό επίπεδο κοινωνικών, υγειονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων για τα τρόφιμα που καταναλώνονται στην ΕΕ και να δώσει κίνητρα στους εμπορικούς εταίρους να βελτιώσουν την απασχόληση και πρότυπα παραγωγής.

Συνεπώς, η CEFS και η EFFAT ζητούν όλη η ζάχαρη τρίτων χωρών που εισέρχεται στην αγορά της ΕΕ:
– συμμόρφωση με όλες τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις για την εργασία, τα κοινωνικά δικαιώματα και το περιβάλλον·
– συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ και τα πρότυπα παραγωγής της ΕΕ, κυρίως για χημικά και φυτοπροστατευτικά προϊόντα, διαχείριση θρεπτικών ουσιών και διαχείριση νερού·
– συμμόρφωση με την εταιρική δέουσα επιμέλεια και την εταιρική υπευθυνότητα.

Διαβάστε την πλήρη θέση CEFS και EFFAT στις κατοπτρικές ρήτρες εδώ

Ακολουθήστε μας

Διαβάστε το τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο

Καμπάνιες


Συνέδριο 2019