Κοινή δήλωση σχετικά με την έκθεση τοπίου των εργασιακών σχέσεων του Eurofound

Οι κοινωνικοί εταίροι του τομέα PHS (Personal Household Services) EFFAT, EFFE, EFSI και UNI Europa χαιρετίζουν τη δημοσίευση του EUROFOUND  αναφέρουν «Έκθεση για το τοπίο των εργασιακών σχέσεων για τη διοίκηση της κεντρικής κυβέρνησης, την εκπαίδευση, την ανθρώπινη υγεία, την τοπική και περιφερειακή κυβέρνηση και τους τομείς των κοινωνικών υπηρεσιών». Με βάση τις υπάρχουσες μελέτες αντιπροσωπευτικότητας στο κοινωνικές υπηρεσίες και την ανθρώπινη υγεία, η μελέτη επιδιώκει να κατανοήσει καλύτερα το τοπίο των εργασιακών σχέσεων και να βοηθήσει την Επιτροπή να υποστηρίξει τον κοινωνικό διάλογο στους παραπάνω τομείς.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι Προσωπικές και Οικιακές δραστηριότητες αποτελούν ένα ολοένα και πιο ζωτικό μέρος των υπηρεσιών ανθρώπινης υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών και οι εργαζόμενοι στην PHS – που αποτελούν ουσιαστικό μέρος του εργατικού δυναμικού της φροντίδας – θα πρέπει να εκπροσωπούνται σε οποιεσδήποτε μελλοντικές δραστηριότητες κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ.

 

Διαβάστε το  Κοινή δήλωση

Ακολουθήστε μας

Διαβάστε το τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο

Καμπάνιες


Εκδηλώσεις