Εργαλειοθήκη: Καλές πρακτικές και εργαλεία από τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών στην Ευρώπη

20 Ιανουαρίου 2019 | Εκδόσεις

Το FoodDrinkEurope είναι ο αντιπροσωπευτικός φορέας της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών στην Ευρώπη. Αυτή η βιομηχανία είναι ο μεγαλύτερος μεταποιητικός τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, την απασχόληση και την προστιθέμενη αξία.
Γι 'αυτό, η προσέλκυση νέων ταλέντων και η διαχείριση και η γήρανση του εργατικού δυναμικού είναι πολύ σημαντική, καθώς και η εφαρμογή μιας πιο ελκυστικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών στην Ευρώπη.

EFFAT FoodDrinkEuropee-brochure-executivesummary
EFFAT FoodDrinkEurope- φυλλάδιο-εργαλειοθήκη

Ακολουθήστε μας

Διαβάστε το τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο

Καμπάνιες


Συνέδριο 2019