Κοινωνικός διάλογος στον τομέα των ζαχαρότευτλων και της ζάχαρης

2 Δεκεμβρίου 2015 | Εκδόσεις

Αυτός ο κοινωνικός διάλογος αποτελείται από έναν οργανωμένο και δομημένο διάλογο μεταξύ εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις κοινωνικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των εταιρειών.

Κοινωνικός διάλογος της ΕΕ στον τομέα των ζαχαρότευτλων και της ζάχαρης 
Σύμπραξη για την αειφορία της ζαχαρότευτλα της ΕΕ / καλές πρακτικές
Συμφωνία / επισκόπηση της βιωσιμότητας της ζάχαρης τεύτλων της ΕΕ
Συμφωνία εταιρικής σχέσης για την αειφορία των ζαχαρότευτλων της ΕΕ / αναθεώρηση της αειφορίας

Ακολουθήστε μας

Διαβάστε το τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο

Καμπάνιες