Καλή χρονιά από τους κοινωνικούς εταίρους της PHS

Ας οικοδομήσουμε Κοινωνικό Διάλογο στους τομείς της PHS σε όλα τα επίπεδα

Ιανουάριος 18, 2023

Οι κοινωνικοί εταίροι στις Προσωπικές και Οικιακές Υπηρεσίες – EFFAT, EFFE, EFSI και UNI Europa – σας εύχονται καλή χρονιά γεμάτη υγεία και επιτυχίες.
Το περασμένο έτος ήταν μια μεγάλη χρονιά για εμάς ως κοινωνικούς εταίρους στις προσωπικές και οικιακές υπηρεσίες (PHS), οι οποίοι απασχολούν σχεδόν το 5 τοις εκατό του συνολικού εργατικού δυναμικού της ΕΕ.

Αναγνωρίζοντας ο ένας τον άλλον ως Κοινωνικοί Εταίροι στους τομείς PHS και υιοθετώντας μια κοινή στρατηγική για τα δύο επόμενα χρόνια, έχουμε ευδοκιμήσει για μεγαλύτερη αναγνώριση των τομέων PHS. Ήμασταν στο μπροστινό μέρος και στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων υπεράσπισης γύρω από τη Στρατηγική Φροντίδας της ΕΕ και δώσαμε ισχυρή φωνή στους τομείς της PHS, στο εργατικό δυναμικό της, στους εργοδότες και στους ενδιαφερόμενους φορείς. Υπό τη χορηγία του ευρωβουλευτή Sirpa PIETIKÄINEN και παρουσία ευρωβουλευτών από τις διάφορες πολιτικές ομάδες, πραγματοποιήσαμε διάσκεψη στο
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Ευρωπαϊκή Στρατηγική Φροντίδας: Ποιες ευκαιρίες για τους τομείς της PHS;». Η εκδήλωση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία με τη συμμετοχή διαφόρων εκπροσώπων από πέντε κυβερνήσεις.

Δημοσιεύσαμε επίσης μια κοινή πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει την πλήρη αναγνώριση των τομέων και των εργαζομένων της PHS, ώστε οι συνεισφορές και οι ανάγκες τους
λαμβάνεται επαρκώς υπόψη.

Ως μέρος της δέσμευσής μας για την οικοδόμηση της ικανότητας των κοινωνικών εταίρων και τη βελτίωση του κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, υποβάλαμε αίτηση για ένα κοινό πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της κοινωνικής
Διάλογος στους Τομείς PHS για τον οποίο αναμένουμε ανταπόκριση τον Φεβρουάριο. Αυτό το έργο θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις συνθήκες και τα πρότυπα εργασίας μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων
καθώς και υποστήριξη των εργοδοτών και των εργαζομένων της PHS για την επίτευξη δίκαιων και ασφαλών χώρων εργασίας. Ως Κοινωνικοί Εταίροι, επισημάναμε την κυριαρχία της Μαύρης Εργασίας στο PHS
κλάδους. Τον Μάρτιο του 2022, προσκληθήκαμε να συνεισφέρουμε σε ένα διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώθηκε από την ELA/European Platform Tackling Undeclared Work in the care and Personal
και τον τομέα των Οικιακών Υπηρεσιών. Ως συνέχεια του σεμιναρίου, οι EFFAT, EFFE, EFSI και UNI Europa δημοσίευσαν μια σειρά από κοινές συστάσεις καλώντας τα κράτη μέλη να
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσουν συγκεκριμένες δράσεις που θα συμβάλουν στη μείωση της αδήλωτης εργασίας στο PHS.

Ο Kristjan Bragason, Γενικός Γραμματέας της EFFAT, υπενθυμίζει ότι «Οι οικιακοί εργαζόμενοι είναι από τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους στην Ευρώπη, αλλά τόσο σημαντικοί. Ελλείψει αναγνώρισης, παραμένουν υποτιμημένοι και αποκλεισμένοι από τα βασικά δικαιώματα όπως κάθε άλλος εργαζόμενος. Ο κοινωνικός διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η οικιακή εργασία είναι δουλειά και οι οικιακές βοηθοί δεν μπορούν να περιμένουν άλλο».

Η Marie Beatrice Levaux, Πρόεδρος του EFFE, ζητά «Ένα έτος 2023 γεμάτο συνέργειες μεταξύ κοινωνικών εταίρων. Είμαι σίγουρος για τις αμοιβαίες ικανότητές μας να κατανοήσουμε τον καθένα
άλλα, προκειμένου να τεθεί ο τομέας της οικιακής και της κατ' οίκον φροντίδας στο επίκεντρο των κοινωνικών πολιτικών της ΕΕ».
Για τον Herwig Muyldermans, Πρόεδρο του EFSI, «Έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος τον περασμένο χρόνο και το χαιρετίζουμε αυτό. Το EFSI είναι βαθιά δεσμευμένο να επιδιώξει α
δομημένος και ισχυρότερος διάλογος σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να βοηθήσει τον κλάδο να λάβει την αναγνώριση που του αξίζει και να αντιμετωπίσει τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει προς όφελος των εργαζομένων
και χρήστες».

Ο Περιφερειακός Γραμματέας του UNI Europa Oliver Roethig δηλώνει ότι «Η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, της εργασιακής εκμετάλλευσης και της χαμηλής κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων: η κοινή μας εργασία το 2022 έδειξε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της κατ' οίκον φροντίδας και της PHS μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με συλλογικές διαπραγματεύσεις και ισχυρό κοινωνικό διάλογο στο όλα τα επίπεδα. Ως Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι στο PHS, επιβεβαιώνουμε σθεναρά τη δέσμευσή μας για αυξημένη αναγνώριση των εργαζομένων και των τομέων του PHS τα επόμενα χρόνια».

Με τη νέα στρατηγική μας σε εφαρμογή για το επόμενο έτος, εμείς ως Κοινωνικοί Εταίροι της PHS θα συνεχίσουμε να προωθούμε δράσεις για την επίτευξη των σχετικών στόχων του προγράμματος εργασίας μας για το 2023, και
αντιμετώπιση τυχόν περαιτέρω σχετικών προκλήσεων μέσω ισχυρής τομεακής υπεράσπισης. Συγκεκριμένα, θα τροφοδοτήσουμε το Έτος Δεξιοτήτων 2023 της ΕΕ.

Η κοινή μας δουλειά άνοιξε το δρόμο προς την αύξηση της αξίας, την αναγνώριση και τον επαγγελματισμό ενός συνεχώς αναπτυσσόμενου και απαιτητικού τομέα που – ενώ απασχολεί
ένας τεράστιος αριθμός σχεδόν 10 εκατομμυρίων εργαζομένων – διαθέτει μερικές από τις πιο επισφαλείς συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη.
Τέλος, με θλίψη μοιραζόμαστε τον θάνατο της Myrtle Witbooi, Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικιακών Εργαζομένων.
Ενώ τη θρηνούμε, γιορτάζουμε την εμπνευσμένη κληρονομιά της ως μια δια βίου μαχήτρια, ακτιβίστρια και συνδικαλιστική ηγέτη που έκανε τόσα πολλά για την αναγνώριση των οικιακών βοηθών
σε όλο τον κόσμο.

Kristjan Bragason,
Γενικός Γραμματέας της EFFAT

Marie Béatrice Levaux,
Πρόεδρος EFFE

Herwig Muyldermans,
Πρόεδρος του EFSI

Oliver Roethig,
Περιφερειακός Γραμματέας της Uni Europa

PHS Social Partners Κοινή Δήλωση Ευτυχισμένο το Νέο Έτος [ENG]

%d bloggers, όπως αυτό: