Η Γραμματεία EFFAT αναζητά τις ακόλουθες θέσεις:

Πολιτικός Γραμματέας Τουρισμού EFFAT:
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Τροφίμων, Γεωργίας και Τουρισμού αναζητά ένα έμπειρο, ταλαντούχο, προορατικό και αφοσιωμένο άτομο για την επίβλεψη του τουριστικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων, τροφοδοσίας με συμβόλαιο, fast-food και παράδοσης φαγητού.

Ο αιτών θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις συνθήκες και τις προκλήσεις των εργαζομένων στον τουρισμό και να γνωρίζει θέματα σχετικά με την αδήλωτη εργασία, τις δημόσιες συμβάσεις, την υγεία και ασφάλεια, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση.

Πατήστε εδώ για πρόσβαση στην πλήρη περιγραφή και αίτηση
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 Φεβρουαρίου 2023

 

Πολιτικός Γραμματέας Γεωργίας EFFAT:

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Τροφίμων, Γεωργίας και Τουρισμού αναζητά ένα έμπειρο, ταλαντούχο, προορατικό και αφοσιωμένο άτομο για την επίβλεψη του αγροτικού τομέα EFFAT, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας και της ζάχαρης.

Ο αιτών θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις συνθήκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στη γεωργία και να γνωρίζει θέματα κινητικότητας και μετανάστευσης εργασίας, πρότυπα υγείας και ασφάλειας, αγροτικής ανάπτυξης, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. 

Πατήστε εδώ για πρόσβαση στην πλήρη περιγραφή και αίτηση
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 Φεβρουαρίου 2023


Σχετικά με το EFFAT

Η EFFAT είναι μια ευρωπαϊκή συνδικαλιστική ομοσπονδία και ένας αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός κοινωνικός εταίρος για τους τομείς της γεωργίας, της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, του τουρισμού και της οικιακής εργασίας. Προωθούμε και υποστηρίζουμε την κοινωνικά υπεύθυνη ανάπτυξη σε αυτούς τους τομείς εκ μέρους των 120 οργανώσεων μελών μας και περίπου 2.6 εκατομμυρίων συνδικαλιστικών μελών σε 37 ευρωπαϊκές χώρες. Η δουλειά μας επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στη βιώσιμη απασχόληση, στις συνθήκες εργασίας, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στην ισότητα των φύλων. Είμαστε μια σημαντική φωνή για τα μέλη μας απέναντι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Διευθύνουμε τον κοινωνικό διάλογο με τους εργοδότες στους τομείς του EFFAT. Συντονίζουμε και παρέχουμε εμπειρογνωμοσύνη στο δίκτυο EFFAT TNC και στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργασίας.