Η Γραμματεία EFFAT αυτή τη στιγμή δεν αναζητά καμία θέση.


Σχετικά με το EFFAT

Η EFFAT είναι μια ευρωπαϊκή συνδικαλιστική ομοσπονδία και ένας αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός κοινωνικός εταίρος για τους τομείς της γεωργίας, της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, του τουρισμού και της οικιακής εργασίας. Προωθούμε και υποστηρίζουμε την κοινωνικά υπεύθυνη ανάπτυξη σε αυτούς τους τομείς εκ μέρους των 120 οργανώσεων μελών μας και περίπου 2.6 εκατομμυρίων συνδικαλιστικών μελών σε 37 ευρωπαϊκές χώρες. Η δουλειά μας επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στη βιώσιμη απασχόληση, στις συνθήκες εργασίας, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στην ισότητα των φύλων. Είμαστε μια σημαντική φωνή για τα μέλη μας απέναντι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Διευθύνουμε τον κοινωνικό διάλογο με τους εργοδότες στους τομείς του EFFAT. Συντονίζουμε και παρέχουμε εμπειρογνωμοσύνη στο δίκτυο EFFAT TNC και στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργασίας.