Nedostatak vještina i radne snage snažno utječe na ugostiteljski sektor. Kako bi se prevladali izazovi, EFFAT i HOTREC se slažu da se socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje mogu koristiti kao dio rješenja, i to: pregovaranjem o zapošljavanju...