O inicijativi i izvješću

Poljoprivredni sektor i prehrambena industrija se mijenjaju jer trebaju odgovoriti na izazove zaštite okoliša, zdravlja ljudi i svijeta.

Ova velika promjena postupno utječe na radna mjesta i vještine kakve ih trenutno poznajemo, te postavlja mnoga pitanja trenutnoj i budućoj ulozi sindikata i predstavnika radnika u prehrambenoj industriji i poljoprivrednom sektoru.

Uz financijsku potporu Europske komisije, EFFAT-ovi sektori za hranu i piće te poljoprivreda surađivali su sa savjetnicima, Areté Research & Consulting in Economics, kako bi sindikati prehrane i poljoprivrede imali potrebne alate za doprinos kreiranju politike EU-a, posebno u područje ozelenjavanja gospodarstva, otvaranje novih radnih mjesta i pronalaženje novih radnih mjesta, kvaliteta rada, vještina i dostojanstven rad.

EFFAT
Avenue Louise 130a, 1050 Bruxellesa
T: +32 2 218 77 30 | Ž: +32 2 218 30 18
effat@effat.org