Hrana

EFFAT zastupa interese preko 4.5 milijuna radnika širom Europe u sektoru hrane i pića. Kao najveće u Europi, ovo je ključno područje EU-a u pogledu radne snage, inovacija i visokokvalitetnih proizvoda. Misija EFFAT-a je boriti se protiv socijalnog dampinga i postići poštene plaće i pristojne radne uvjete. Kroz aktivno sudjelovanje u socijalnom dijalogu na europskoj razini, EFFAT pregovara o sporazumima s europskim poslodavačkim organizacijama kojima je cilj poboljšati radničke uvjete

Politički tajnik: Wiebke Warneck - w.warneck@effat.org
Predsjednik: Ole Whelast (NNF, Danska)
Potpredsjednici: Sophie Serrurier (FGTB HORVAL, Belgija) i Sebastian Serena (UGT-FICA, Španjolska)

Potencijal zrcalnih klauzula za EU sektor šećera od repe

Potencijal zrcalnih klauzula za EU sektor šećera od repe

Europsko udruženje proizvođača šećera (CEFS) i Europska federacija sindikata sektora prehrane, poljoprivrede i turizma (EFFAT) prepoznaju potencijal zrcalnih klauzula u potpori EU sektoru šećera od šećerne repe i osiguravanju jednakih uvjeta na...

EWC postavljen u Intersnacku

EWC postavljen u Intersnacku

EFFAT je pridonio pregovorima koji su doveli do uspostavljanja Europskog radničkog vijeća (EWC) u Intersnack Grupi. EWC će osigurati da radnici grupe koji dolaze iz 20 različitih država članica budu informirani i konzultirani od strane uprave o ekonomskim, društvenim...

Pratite nas

FacebookYoutubeInstagramLinkedIn
Pročitajte naš posljednji bilten

Kampanje


Događaji

Kongres 2019