Detaljnije
Početak:

3. lipnja - 01:00

Kraj:

15. lipnja - 12:00 sati

Kategorija događaja:

Kućni radnici, Osnovne informacije

Organizator

Međunarodna organizacija rada (ILO)