Detaljnije
Početak:

6. rujna - 09:00 sati

Kraj:

7. rujna - 05:00 sati

Za više informacija, molimo kontaktirajte o.martens@effat.org .