Detaljnije
Početak:

27. travnja - 09:00 sati

Kraj:

28. travnja - 01:00 sati

Kategorija događaja:

Hrana

Zajednička večera organizirana je 26. travnja.

Susret počinje 9. travnja u 00 sati, a završava 27. travnja u 28 sati.

Za više informacija kontaktirajte o.martens@effat.org