Detaljnije
Početak:

28. lipnja - 09:00

Kraj:

30. lipnja - 05:00 sati

Za više informacija, molimo kontaktirajte p.klinkenberg@effat.org .