Detaljnije
Početak:

10. lipnja - 09:00

Kraj:

16. lipnja - 05:00 sati

Za više informacija, molimo kontaktirajte o.martens@effat.org .