Hrana

Generalna skupština EFFAT-a – Hrana

Radni dokumenti: Nacrt dnevnog reda: EN - FR - DE - ES - PL - DA Direktive: CSRD preporuke CSDDD - Due diligence korporativne održivosti Proizvodi za prisilni rad - Consilium (europa.eu) Prijedlog za zabranu robe proizvedene s prisilnim radom _HR Prisilni rad , vijeće...