Struktura

Tijela koja donose odluke i izvršna tijela su:

Kongres

Kongres je najviše tijelo Europske unije za donošenje odluka EFFAT / IUF. Sastaje se svakih pet godina.
Posljednji EFFAT Kongres održano je u Zagrebu 6-7. studenog 2019.

Kongres EFFAT-a 2019. izabrao je trenutnog predsjednika i 2 potpredsjednika EFFAT-a

Predsjednik EFFAT-a:
Malin Ackholt (HRF, Švedska)

Potpredsjednici EFFAT-a:
Andrea Coinu (FLAI CGIL, Italija)
Pia Stalpaert (ACV-CSC, Belgija)

Izvršni odbor

Izvršni odbor je najviše tijelo koje donosi odluke između kongresa. Odgovorna je za interno donošenje odluka, utvrđivanje politika zastupanja interesa članova kod europskih poslodavaca, institucija i upravljanja transnacionalnim tvrtkama (TNC-ima). Sastaje se najmanje dva puta godišnje. Njime predsjeda predsjednik, a priprema ga glavni tajnik EFFAT-a.

Tajništvo

Tajništvo se sastoji od glavnog tajnika, zamjenika glavnog tajnika i političkih tajnika uz pomoć administracije, financija i komunikacijskog tima. Tajništvo mora osigurati predstavljanje EFFAT-IUF-a na europskoj institucionalnoj razini, kao i provedbu programa rada koji su usvojila tijela za donošenje odluka.

Generalne skupštine sektora

Sektorske skupštine osnivaju se u sektoru hrane, pića i duhana, sektoru poljoprivrede, turizma i za domaće radnike. Skupštine su ovlaštene, između ostalog, odlučivati ​​o svojoj regionalnoj strukturi, - provoditi politike i odluke u sektorima, te raspravljati i slijediti sektorska pitanja i politike.
Tri stalna povjerenstva fokusiraju se na EFFAT-ov tehnički i strukovni / sektorski rad:
- Ženski odbor (više ovdje)
- Odbor za mlade (više ovdje)
- Odbor TNC-EWC (više ovdje)

Statut EFFAT-a [EN] [FR] [DE]
Akcijski plan 2023.-2024. [EN] [FR] [DE]
Politički okvir 2020.-2024. [EN] [FR] [DE]