Politički dogovor o Due Diligenceu postavlja novu eru u borbi protiv korporativne nekažnjivosti

EFFAT, Europska federacija sindikata hrane, poljoprivrede i turizma, pozdravlja politički dogovor o Direktivi o temeljitoj pažnji o održivosti poduzeća (CSDDD). Ovaj ključni zakon može riješiti zlouporabu rada u opskrbnim lancima i franšiznim mrežama. Unatoč tome, zabrinjavajuće je isključivanje financijskih usluga iz obveza dubinske analize.

Nedavni dogovor suzakonodavaca EU-a o Direktivi o CSDD-u značajna je prekretnica za ljudska prava i zaštitu okoliša u opskrbnim i podugovaračkim lancima te franšiznim sustavima. Dok se čeka konačni tekst i detalji se još dovršavaju na tehničkim sastancima, EFFAT slavi važne pobjede.

Tekst postavlja jasne obveze kompanija da se pozabave stvarnim i potencijalnim rizicima za ljudska prava i okoliša povezanima s njihovim poslovanjem, podružnicama i poslovnim odnosima. Žrtve kršenja ljudskih prava povezanih s poduzećima sada će moći pozvati tvrtke na odgovornost pred sudovima EU-a ako su oštećene kroz poslovanje ili poslovne odnose poduzeća.

Multinacionalne tvrtke sa sjedištem u EU-u i trećim zemljama koje posluju u EU-u putem franšiznih sustava također su dio područja primjene Direktive. Ovo je velika pobjeda za EFFAT, njegove podružnice i sve radnike u ugostiteljskom sektoru. Praksa razbijanja sindikata koju provode multinacionalne tvrtke brze hrane i hotelijerstva neće proći nekažnjeno, a žrtve nasilja i uznemiravanja na poslu konačno će moći tražiti pravdu i pozvati matične kompanije na odgovornost.

Glavni tajnik EFFAT-a Kristjan Bragason komentirajući politički dogovor rekao je:

“Ovaj je dogovor značajna pobjeda za ranjive radnike u opskrbnim lancima poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i trgovinama brze hrane u Europi i globalno. Tekst pruža bitne alate za ostvarivanje korporativne pravde i sprječavanje kršenja ljudskih prava u našim sektorima. Međutim, EFFAT smatra isključenje financijskog sektora propuštenom prilikom.”

EFFAT će sada odvojiti vrijeme za procjenu pojedinosti konačnog teksta u nadi da će ga suzakonodavci brzo usvojiti 2024.

 

 

 

 

Pratite nas

Pročitajte naš posljednji bilten

Kampanje


Događaji

Kongres 2019