Socijalni partneri u poljoprivredi usvojili zajedničku deklaraciju o utjecaju globalnog zatopljenja na poljoprivredu

Prosinca 15, 2023 | Poljoprivreda, U središtu pažnje

Europski socijalni partneri u poljoprivredi, EFFAT i GEOPA-COPA, koji zastupaju interese radnika i poslodavaca u sektoru, govorili su jednoglasno o potrebi zajedničkog rada kako bi se ublažili učinci teških vremenskih uvjeta na poljoprivredu.

Globalno zatopljenje je globalni fenomen koji postavlja velike izazove za poljoprivrednike i radnike.

Dokazi da su posljedice globalnog zatopljenja ozbiljne i potencijalno katastrofalne postali su uvjerljiviji nego ikad u posljednjih 30 godina. Poljoprivredni sektor najviše je pogođen nepovoljnim klimatskim uvjetima, ne samo u smislu prinosa, već i u smislu ukupnog utjecaja na ruralnu infrastrukturu i radne uvjete radnika.

Iz tog razloga europski socijalni partneri u poljoprivredi pozivaju institucije EU-a i nacionalne vlade da rade s njima na inicijativi o sigurnim radnim uvjetima pri ekstremnim temperaturama i vremenskim nepogodama kako bi se zaštitilo zdravlje i sigurnost, radna mjesta i prihodi poljoprivredne zajednice. Ova bi inicijativa trebala uključivati ​​punu naknadu poslodavcima i poljoprivrednim radnicima za izgubljene radne dane zbog ekstremnih vremenskih nepogoda.

Europski socijalni partneri u poljoprivredi obvezuju se da će nastaviti svoj rad na ublažavanju učinaka teških vremenskih uvjeta na poljoprivredu u kontekstu trenutnog i budućeg programa rada Odbora za europski socijalni dijalog za poljoprivredu, a posebno u kontekstu programa koji financira EU Projekt Safe Habitus u kojem sudjeluju obje organizacije.

Deklaracija koristi priliku da prepozna važnost rigorozne socio-ekonomske procjene utjecaja na lokalnoj razini kako bi se procijenio učinak bilo koje politike ublažavanja na radna mjesta, prihode i vještine te kako bi se osigurali potrebni resursi i puna uključenost socijalnih partnera.

Usvajanje pokazuje odgovornost europskih socijalnih partnera u poljoprivredi pred uvjerljivim dokazima o utjecaju ekstremnih vremenskih prilika na sektor. Izjava također postavlja okvir za budući rad na ovom pitanju i ide dalje od pukog priznanja i apeliranja na odgovorne strane. Također postavlja pravednu tranziciju kao stalnu točku u programu rada Europskog socijalnog dijaloga.

Zajednička izjava

Pratite nas

Pročitajte naš posljednji bilten

Kampanje


Događaji

Kongres 2019