Sindikati se bore protiv Oluje za prava radnika

Listopada 25, 2023 | U središtu pažnje

Sindikati diljem Europe i šire suočeni su sa sustavnim i ciljanim napadima na temeljna prava radnika.

U eri obilježenoj usponom populizma i desničarskih vlada, mi smo na čelu obrane prava i sigurnosti radnika. Nedavna događanja u političkom krajoliku izazvala su zabrinutost zbog erozije sindikalnih prava, poput ograničenja prava na štrajk, čemu svjedočimo u Velika Britanija, Francuska, Belgija, Slovenija, a sada Finska.

Kao odgovor, Izvršni odbor EFFAT-a pozvao je na ujedinjenje u obrani prava radnika i naglašava važnost poštivanja međunarodnih konvencija o radu, priznavanja prava na štrajk kao temeljnog prava, obrane prava na organiziranje i sudjelovanje u kolektivnom pregovaranju i pozivanja vlada da štiti i unapređuje prava radnika. Te su radnje ključne u svjetlu rastuće krize troškova života i potrebe za borbom protiv sve većih nejednakosti.

Konkretno, EFFAT zauzima odlučan stav po tom pitanju:

  • Ponovno potvrđujući predanost konvencijama MOR-a: EFFAT priznaje i poštuje važnost konvencija Međunarodne organizacije rada (ILO) br. 87, 98 i 151. Ove konvencije štite temeljna prava, uključujući slobodu udruživanja i pravo na organiziranje, a EFFAT se zalaže za njihovu sveobuhvatnu provedbu.
  • Priznavanje prava na štrajk kao temeljnog: EFFAT naglašava pravo na štrajk kao temeljni i neizostavan element demokratskih društava, koji igra ključnu ulogu u zaštiti interesa i prava radnika.
  • Obrana prava na organiziranje i kolektivno pregovaranje: EFFAT se žestoko protivi bilo kakvim pokušajima potkopavanja prava radnika na organiziranje, osnivanje sindikata i sudjelovanje u kolektivnom pregovaranju, smatrajući te elemente kamenom temeljcem pravednog, pravičnog i demokratskog društva.
  • Naglašavanje poštivanja prava sindikata i kolektivnog pregovaranja: EFFAT poziva na maksimalno poštivanje sindikalnih prava i načela kolektivnog pregovaranja, koji služe kao temeljni elementi pravednog, pravičnog i demokratskog društva.
  • Potpora sindikalnim pravima na izborima: EFFAT poziva političke stranke uključene u izbore da podrže sindikalna prava, sposobnost organiziranja i uključivanja u kolektivno pregovaranje, kao i da brane pravo na štrajk.
  • Poziv na akciju prema vladama: EFFAT snažno potiče vlade da štite i jačaju radnička prava, pravo na organiziranje i kolektivno pregovaranje, da štite pravo na štrajk i promiču dobrobit radničke klase.

Pročitajte naše Hitno rješenje o eroziji sindikalnih prava

Pratite nas

Pročitajte naš posljednji bilten

Kampanje


Događaji

Kongres 2019