Međunarodni centar za obuku

Izgradite sindikalnu moć kako biste stvorili pravedniju Europu 2021.-2022

 

"Izgradite sindikalnu moć kako biste stvorili pravedniju Europu 2021.-2022." Zajednički je projekt organiziran s ITC-ILO s naglaskom na jačanju nadležnosti predstavnika nacionalnih sindikata u 3 tematska područja:

  1. ravnopravnost spolova i raznolikost,
  2. migrantski i domaći radnici
  3. radnici u nestandardnim oblicima zaposlenja (NFSE),uz pratnju a alat i skup od smjernice za sveobuhvatnije sindikate.

 

Projekt je podijeljen za dvije godine. 2021. ciljati će 25 sudionika po svakom modulu licem u lice i do 50 u modulima e-učenja. 2022. osmišljen je kao akcijski orijentirani program za sudionike koji se bave obnovom nacionalne unije. Ući će dublje u tri teme inkluzije osmišljavanjem i provedbom akcijskih planova s ​​konkretnim koracima spol i raznolikostmigrantski i domaći radnici i radnici u NSFE povezujući ih sa strategijama revitalizacije sindikata i komunikacijskim strategijama. Aktivnosti će se konvergirati Konferencija o razmjeni i širenju znanja gdje će biti prikazane najuspješnije prakse, podržane EFFAT inkluzivni zbornik opisujući Najbolje prakse u sindikalnom uključivanju ranjivih radnika u sektore poljoprivrede, hrane, turizma i kućnih poslova stvorene projektom.

 

Očekivani ishodi na rodnoj ravnopravnosti i raznolikosti 

-Ojačati EFFAT-ovu mrežu ravnopravnosti spolova i raznolikosti
-Nova snažna rodna politika koja uključuje pridružene članice za provođenje strategija i zahtjeva za kolektivnim pregovaranjem oko jednakih plaća, transparentnosti plaća, ravnoteže između poslovnog i privatnog života te seksualnog uznemiravanja i nasilja na radu na temelju alata EFFAT i ILO standarda
-Podignite upozorenje među podružnicama EFFAT-a o potrebi da sindikati postanu privlačniji ženama i uvođenje rodne ravnopravnosti u intergralni dio njihovih organizacijskih strategija

 

Očekivani ishodi za radnike migrante i kućanstvo

  • Uspostaviti sektorsku strukturu domaćih radnika
  • Povećano članstvo u kućanstvu EFFAT-a, kako novih članova, tako i više članova.
  • Podignite svijest o pozitivnim ekonomskim, društvenim i kulturnim blagodatima koje migranti donose europskim društvima.
  • Alati i materijal za dosezanje migranata, njihovo organiziranje i zaštita njihovih prava na poslu.

 

Očekivani ishodi povezani s radnicima u NSFE

  • Viša razina zaštite radnika u nestandardnim oblicima zaposlenja primjenom obnovljene povelje EFFAT-a u nacionalnom kontekstu
  • Novi alati i metode za dosezanje, organiziranje i zapošljavanje radnika na osnovu nestandardnih ugovora o radu, kao što su zaposlenje na određeno vrijeme, sezonski rad, rad s nepunim radnim vremenom, ugovori nultog sata, rad na određeno vrijeme, radne platforme i lažni samozaposleni zapošljavanje.
  • Veći doseg do radnika u NSFE-u kroz provedbu nacionalnih akcijskih planova osmišljenih tijekom projekta i uvođenje novih vrsta akcija