O nama

Stvoren 11. prosinca 2000., EFFAT je „Europska federacija sindikata u prehrambenom, poljoprivrednom i turističkom sektoru i srodnim granama“ (EFFAT / IUF-Europe). Sjedište EFFAT / IUF-Europe je u Bruxellesu. EFFAT / IUF-Europe organizacija je neovisnih i demokratskih sindikata koja zastupa sve radnike u prehrambenom, poljoprivrednom, turističkom i domaćem radništvu, kao i ostale srodne sektore, usluge i aktivnosti u Europi.

Kao krovna organizacija 116 nacionalnih sindikata iz 37 europskih zemalja, EFFAT brani interese više od 25 milijuna radnika prema europskim institucijama, europskim industrijskim federacijama i upravljanju poduzećima.

EFFAT je autonomna europska sindikalna federacija. Kao član ETUC-a, EFFAT zajednički i snažno promovira interese svojih članova u svim europskim interprofesionalnim pitanjima. Kao regionalna organizacija u okviru IUF-a, EFFAT također globalno brani interese svojih članova.

Posljednjih godina EFFAT je uspostavio Europska radnička vijeća u više od 100 transnacionalnih skupina i vodi uspješan europski sektorski socijalni dijalog, između ostalog, u poljoprivredi, hotelijerstvu i ugostiteljstvu, ugostiteljskoj ugostiteljstvu, šećeru, hrani i piću.

Pratite nas

Pročitajte naš posljednji bilten

Kampanje


Događaji