MLADI

Odbor za mlade EFFAT-a sastavni je dio EFFAT-a kako je utvrđeno statutom EFFAT-a. Čine ga predstavnici mladih iz podružnica EFFAT-a. Svoje aktivnosti organizira u okviru programa EFFAT-a. Glavne su zadaće Odbora za mlade između ostalog: organiziranje mladih radnika, promicanje zapošljavanja i kvalitetnih poslova mladih, organiziranje članova mladih unutar sindikalnih struktura i podrška radu strukture mladih unutar EFFAT-a. Djelatnost i aktivnosti EFFAT-a za mlade definira EFFAT-ov Odbor za mlade koji se sastaje najmanje jednom godišnje; i Ured za mlade koji se sastoji od 6 izabranih članova.

Na posljednjem Kongresu EFFAT-a, Konferencija mladih izabrala je Ivana Blaževića (STUH, Hrvatska) za predsjednika, a Aybüke Bengu Özmutaf (ÖZ GIDA-İŞ, Turska) za potpredsjednika. Drugi potpredsjednik trebao bi biti novoizabran na jesen. 

Ostali članovi Ureda za mlade su: Fernando Blandón Carmona (NGG, Njemačka), Eva Mitchell (SIPTU, Irska) i Karen Zelderloo (ACV-CSC, Belgija)

Webinari za mlade sindikaliste

Webinari za mlade sindikaliste

Naše putovanje za podučavanje naše misije "Osnaživanje mladih" započelo je u ožujku 2020. u Sesimbri kada smo organizirali prvi ovogodišnji seminar zajedno s ETUI-jem. Tada je seminar bio usmjeren na poboljšanje i jačanje prekogranične suradnje između ...