Tajništvo EFFAT-a trenutno ne traži radna mjesta.


O EFFAT-u

EFFAT je europska sindikalna federacija i priznati europski socijalni partner za poljoprivredu, industriju hrane i pića, turizam i rad u domaćinstvu. Promoviramo i zagovaramo društveno odgovoran razvoj u tim sektorima u ime naših 120 organizacija članica i oko 2.6 milijuna članova sindikata u 37 europskih zemalja. Naš se rad, između ostalog, fokusira na održivo zapošljavanje, radne uvjete, kolektivno pregovaranje i ravnopravnost spolova. Mi smo važan glas naših članova prema europskim institucijama. Vodimo socijalni dijalog s poslodavcima u EFFAT sektorima. Koordiniramo i pružamo stručnost mreži EFFAT TNC i Europskim radničkim vijećima.