Europski tjedan profesionalnih vještina 2020. // Od 09. do 13. studenog 2020

Studenog 9, 2020 | Mladež

Osnovan 2016. od strane Europske komisije, Europski tjedan strukovnih vještina postao je tijekom godina platforma za dionike strukovnog obrazovanja u cijeloj Europi za razmjenu ideja i dobrih praksi.

Ne samo da je strukovno obrazovanje i obrazovanje glavni dio cjeloživotnog učenja, već je bitno pomoći mladim ljudima da steknu znanje, vještine i kompetencije prilikom ulaska na tržište rada i pružiti im sve dostupne alate kako bi iskoristili svaku priliku za zapošljavanje, posebno u vremenima kada globalizacija i digitalizacija neprestano preoblikuje prirodu i koncept radnih mjesta.

Pandemija koronavirusa ozbiljno je poremetila sve oblike obrazovanja i osposobljavanja, ali ispostavilo se da je to prava prilika za novi pristup strukovnom obrazovanju i osposobljavanju čineći ga modernijim, atraktivnijim, fleksibilnijim i prilagođenijim digitalnom dobu i zelenoj tranziciji. U tom svjetlu, Komisija je iznijela ambiciozan program oporavka od posljedica pandemije na području zapošljavanja i socijalne politike, uključujući strukovno obrazovanje i osposobljavanje i vještine.

U svojoj Europskoj agendi vještina za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost, predlaže se 12 akcija EU-a za potporu partnerstvima za vještine, usavršavanje i prekvalifikaciju te osnaživanje cjeloživotnog učenja. Nužno je da strukovno obrazovanje osposobi radnu snagu vještinama za potporu oporavku od COVID-19, kao i zeleni i digitalni prijelaz, na socijalno pravedan način.

Svjesni stalne promjene svijeta rada i izazova s ​​kojima se suočavaju radnici u našim sektorima, posebno u vrijeme pandemije COVID-19, od najveće je važnosti da EFFAT nastavi promovirati važnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kroz više ulaganja i jače uključivanje i sudjelovanje radnika.

S tim u vezi, EFFAT predlaže akcije za oporavak u području kvalifikacija i osposobljavanja:

  • Obuka i osposobljavanje radnika moraju biti ključni elementi svih planova oporavka kako bi se osiguralo dostupnost kvalificiranog osoblja kad se poduzeća ponovo otvore i u budućnosti.
  • Socijalni partneri (poslodavci i sindikati) moraju biti uključeni u sve inicijative za osposobljavanje, osposobljavanje, usavršavanje i ponovno osposobljavanje, budući da znaju stvarnost u sektorima. U mnogim državama članicama EU-a socijalni partneri desetljećima surađuju na strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (VET), npr. U izradi profila radnih mjesta i kurikuluma, sjedenjem u ispitnim / maturskim odborima, zajedničkim upravljanjem fondovima za osposobljavanje itd.
  • Poboljšanje digitalnih vještina i vještina održivosti, u uskoj suradnji između vlada, obrazovnih ustanova, tvrtki / poslodavaca, sindikata i socijalnih partnera.
  • Među mladima treba promicati naukovanje kako bi se omogućio nesmetan ulazak na tržište rada. Države članice moraju pružiti podršku programima naukovanja kako bi izbjegle prekid stručnog osposobljavanja i napuštanje mladih. Države članice trebale bi osigurati da naukovanje bude u potpunosti u skladu s „Preporukom Vijeća o europskom okviru za kvalitetno i djelotvorno naukovanje“.
  • Poslodavci bi trebali koristiti razdoblja s manje aktivnosti da bi u značajnoj mjeri preusmjerili svoju radnu snagu.
  • Radnici u nestandardnim oblicima zaposlenja moraju imati pristup kvalifikacijama i osposobljavanju; radnicima bi se mogao zajamčiti minimalni tjedni udio plaćenih ugovorenih sati za potrebe obuke i usavršavanja.
  • Inicijative za kvalificiranje i osposobljavanje na razini poduzeća treba planirati, provoditi i ocjenjivati ​​u uskoj suradnji između uprava, predstavnika radnika i sindikata, te osigurati da stečene kvalifikacije i vještine budu prenosive na druge tvrtke.
  • Sve novostečene vještine i kvalifikacije moraju biti priznate i nagrađene i trebale bi dovesti do sigurnosti posla.
  • Bilo koji kraći, usmjereniji tečajevi ili moduli koji pružaju specifične vještine i vode do mikrokreditiva zasigurno daju dodanu vrijednost, njih treba smatrati nadopunom strukovnih kvalifikacija, ali ih ne zamijeniti.

Pratite nas

Pročitajte naš posljednji bilten

Kampanje


Događaji